Bankene trapper opp kampen for klima: – Pusher store selskaper til snuoperasjon

Handelsbanken og Storebrand kaster ut oljeselskaper og DNB har avgitt et milliardløfte til grønn omstilling. Forskere er optimistiske til at bankene slåss om ledertrøya i kampen om å redusere klimagassutslipp.

ROSER BANKENES GREP: Forskerne Helge Drange, Kikki Flesche og Harald Francke Lund mener norske bankers klimakrav og mål er essensielt i kampen om å få ned klimagassutslippene.
Publisert:

De siste ukene har klimanyheter fra Norges største banker kommet på rullende bånd: Handelsbanken kaster ut alle olje- og gasselskaper fra sine porteføljer og Storebrand har gått ut og krevd at Equinor skjerper klimamålene sine.

Nå har også DNB kastet seg inn i kampen om å bli best på klima. Torsdag forrige uke erklærte storbanken at de skal skaffe 1500 milliarder kroner til grønn omstilling. DNB skal og stille strengere klimakrav til bedrifter som ønsker finansiering.

Klimaforsker og påtroppende direktør for Bjerknessenteret, Kikki Flesche Kleiven, er svært positiv til at bankene krever mer fra store selskaper.

– Dette er ikke grønnvasking. Bankene pusher store selskaper til å foreta en snuoperasjon. Jeg blir klimaoptimist når jeg ser at denne typen selskaper kommer med klimakrav og klimaløsninger, sier hun.

Les også

Equinor vil satse nær 200 milliarder på fornybar energi

Finans i front

Kleiven forteller om et skiftende fokus fra politikere til finans de tre siste årene.

– Se på bransjene som har reagert raskt på rapportene fra FNs klimapanel og har tatt klimagrep. Det er banker, finans og forsikring.

Hun roser spesielt bankene som stiller strengere krav til finansiering og lån.

– DNB holder seg ikke for nesen når det gjelder olje, men skjerper rammene for lån og krever omstilling fra energiselskapene. DNB har lenge gitt bedre lånerammer, en gulrot, til kunder som for eksempel velger å restaurere et hus på en klimavennlig måte. Det er en veldig enkel måte å skape reell endring på. Spesielt når de gjør det samme og påvirker store firmaer, sier Kleiven.

Les også

Storebrand om olje-lobbyisme mot klimakrav: – Kan ikke få trenere

Rask omstilling avhengig av bankene

Daglig leder Harald Francke Lund i Cicero Shades of Green mener bankenes klimarelaterte mål og tiltak er gode nyheter.

– Det er ingenting som er bedre enn når selskaper konkurrerer om å være best på bærekraft. Og vi klarer det ikke uten bankene, sier han.

Lund påpeker at det ikke finnes et fasitsvar på hva bankene burde gjøre for å sikre en nødvendig grønn omstilling, men at de må kreve tilstrekkelig informasjon fra selskaper og følge dem nøye.

Skal vi få til en rask endring, så må vi se en betydelig endring i investeringer og inntekter, sier han.

Les også

Storbank krever klimaplan for å finansiere olje og gass

Flere faktorer bidrar

Professor Helge Drange ved Bjerknessenteret peker på en rekke faktorer for å forklare hvorfor bankene nå trapper opp kampen om å markere seg på klima.

– Det er stadig mer anerkjent internasjonalt, i EU og nasjonalt – at klima og miljø er i negativ endring. Med snart åtte milliarder mennesker på jorden og stadig større og dypere miljø- og klimafortavtrykk fra mange av oss, vil det få store, alvorlige og muligvis uopprettelige følger dersom utviklingen fortsetter, sier han.

Drange trekker frem at fossil energi har en begrenset fremtid og mener at toppen mest sannsynlig er nådd.

– Samtidig vokser fornybar energi og blir stadig mer konkurransedyktig. Og i noen tilfeller er det nå billigere enn fossil energi, sier han.

Professoren og forskeren mener at finansinstitusjoner løper en økonomisk risiko – og stadig dypere tap av omdømme – ved å fortsette som før.

– Det er også økonomisk risiko dersom en er for avventende med å være med på den nye tid. Finansnæringen spiller en stor og viktig rolle for å akselerere overgangen til en fossilfri fremtid, sier Drange.

Les også

Kommentar: Kapitalens rolle i det grønne skiftet

Finansbransjen strammer inn

De siste årene har både store internasjonale investorer som franske Axa og italienske Unicredit satt seg mål om å stille strengere klimakrav som vilkår for å låne ut penger.

Børsdirektør Øivind Amundsen i Oslo Børs mener investorer fra inn- og utland er ikke lenger tilfredse med å få forventet avkastning på sine investeringer. Det stilles tydelige krav til at selskapene ikke skader miljøet, og til at de samtidig positivt bidrar på alle andre ESG-områder.

Aktører som kjempefondet Blackrocks direktør Larry Fink har sagt at finansverdenen er i fundamental endring, og at en omfattende flytting av penger i klimavennlig retning vil skje raskere enn de fleste forventer.

E24 har skrevet flere artikler om at særlig institusjonelle investorer flytter pengene sine ut av virksomheter som er sett på som lite bærekraftige eller ikke på linje med klimamålene i Parisavtalen, og inn i antatt bærekraftige virksomheter.

Les også

DNB skal skaffe 1500 mrd. kroner til det grønne skiftet og bli strengere med kundene

Publisert: