– Håndbrekket er satt på for hardt

Norsk Industri mener leverandørindustrien til olje – og gassnæringen lider av unødvendige kutt. Sjeføkonom slakter hvordan Norsk olje og gass håndterer nedturen.


<p><b>FRYKTER FLUKT:</b> Solen er i ferd med å gå ned for bedriftene som leverer varer og tjenester til oljeselskaper på norsk sokkel. Bransjeorganisasjonen Norsk Industri frykter mye kompetanse vil forsvinne, mens lysere tider – som skal begynne rundt 2017 i følge Norsk olje og gass – lar vente på seg.<br/></p>

FRYKTER FLUKT: Solen er i ferd med å gå ned for bedriftene som leverer varer og tjenester til oljeselskaper på norsk sokkel. Bransjeorganisasjonen Norsk Industri frykter mye kompetanse vil forsvinne, mens lysere tider – som skal begynne rundt 2017 i følge Norsk olje og gass – lar vente på seg.

– De har det veldig tøft.

Bransjesjef Runar Rugtvedt i Norsk Industri forklarer hvordan bedriftene i den norske leverandørindustrien til olje- og gassnæringen har det om dagen.

– På enkelte områder er håndbrekket vært satt på for hardt, sier Rugtvedt.

Han var til stede under Norsk olje og gass' presentasjon av arbeidsgiverens årlige konjunkturrapport på onsdag, og var en av tilhørerne som ytret bekymring for oljeselskapenes avtagende lete – og vedlikeholdsaktivitet.

Frykter kompetanseflukt fra norsk sokkel

Så langt har opptil 30.000 stillinger forsvunnet i bedriftene han er bransjesjef for, opplyser Rugtvedt.

– Spesielt har oljeselskapenes leteprogrammer og aktivitet innenfor vedlikehold og modifikasjon betraktelig redusert, sier Rugtvedt – som forteller så mye som opptil 70 prosent reduksjon i en del aktivitetsområder innenfor vedlikehold.

– Hvorfor mener dere at reduksjonen innen vedlikehold er for stor?

– Det er som et hus, forklarer Rugtvedt.

– Du trenger å vedlikeholde og holde god kvalitet på det du skal drifte i fremtiden.

– Har kuttene til oljeselskapene gått på sikkerheten løs?

– Nei, men de har brukt for mye fokus på å kutte rater og presse betingelser enn det å sørge for en mer effektiv prosjektgjennomføring, sier Rugtvedt – som forklarer at det er et unødvendig stort byråkrati som leverandørene må forholde seg til.

– Hvilke konsekvenser har den reduserte etterspørselen fra oljeselskapene?

– Mye kompetanse forsvinner, sier han – som understreker at mye kompetanse allerede har blitt borte fra oljenæringen.

– Vi vil trenge mye av den kompetansen tilbake igjen når det blir bedre tider.

(Saken fortsetter under bildet.)

 <p><b>BEROLIGER:</b> På onsdag la Norsk olje og gass legger fram sin niende årlige konjunkturrapport. –  Jeg føler meg veldig trygg på at selskapene selv har sterkt fokus på betydningen av å ta vare på kompetanse, sier Schjøtt-Pedersen til E24.<br/></p>

BEROLIGER: På onsdag la Norsk olje og gass legger fram sin niende årlige konjunkturrapport. –  Jeg føler meg veldig trygg på at selskapene selv har sterkt fokus på betydningen av å ta vare på kompetanse, sier Schjøtt-Pedersen til E24.

– Det som skjedde i fjor var en oppbremsing hvor mange ansatte klarte å skaffe andre jobber, mens i 2015 går mange av dem som mister jobben dessverre ut i arbeidsledighet.

Men Rugtvedt er optimist.

– Vi ser et lys i tunnelen og en del nye prosjekter kommer i slutten av 2016, sier han.

– Hva er ditt konkrete råd til de som tar beslutninger i oljeselskapene?

– Dra aktiviteten noe opp igjen, slik at vi klarer å sysselsette flere av de høykompetente miljøene

– Vær aktiv på leting de neste nærmeste årene slik at vi får funn, så kan vi heller putte funnene i" banken" og bygge de ut når vi får ned kostnadene og oljeprisen stiger, sier Rugtvedt.

– Ha et langsiktig perspektiv

Norsk olje og gass spår at investeringene på norsk sokkel vil avta frem mot 2017, for deretter å ta seg opp igjen. Organisasjonen har de store oljeselskapene og deres leverandører blant sine medlemmer.

Når E24 møter administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er han ikke like urolig som bransjesjefen for leverandørene i Norsk Industri.

– Norsk Industri frykter at kompetansen til leverandørindustrien fortsetter å forvitre. De oppfordrer oljeselskapene til ikke å kutte så mye i leting og vedlikehold, mens vi venter på oppturen i 2017?

– Jeg føler meg veldig trygg på at selskapene selv har sterkt fokus på betydningen av å ta vare på kompetanse, svarer Schjøtt-Pedersen uten å blunke. 

Den tidligere Ap-toppen fremhever samtidig at bransjen er inne i mer enn kun en nedgangskonjunktur, men også en mer generell omstilling.

– Samtidig så ser vi at de løsningene som vil være for fremtiden vil kreve noe mindre personellressurser enn det som har vært tidligere. Det følger av det at man gjør det på en mer rasjonell måte enn tidligere, man har mer bruk av standardiserte løsninger også videre.

– Men det er viktig å ta vare på kompetansen, og det føler jeg meg veldig sikker på at også selskapene har et fokus på, gjentar Schjøtt-Pedersen.

De fleste av olje- og oljeservicejobbene har forsvunnet i oljefylke nummer én, Rogaland. Der er mer enn 30 prosent av de ledige på Nav under 30 år.

– Så langt har opp mot 30.000 forlatt jobbene sine. I 2017 snur kurvene. Hva er ditt råd til bedriftsledere på Vestlandet som sliter med å få hjulene til å gå rundt?

– Å ha et langsiktig perspektiv, svarer Schjøtt-Pedersen nesten før spørsmålet har blitt stilt.

– Ha et perspektiv utover den korte omstillingsperioden i 2015, 2016 og 2017, men ikke minst ha et virkelig langsiktig perspektiv, om at det er et stort behov for olje og gass, også i 2050, sier oljesjefen.

(Saken fortsetter under bildet.)

 <p><b>TRENGER TILTAK:</b> – I rapporten fremstår Norsk olje og gass som en arbeidsgiverorganisasjon som avstår fra å ha synspunkter på hvordan den kan påvirke fremtiden. Det er både overraskende og uvanlig, sier sjeføkonom Kyrre Martinius Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank til E24. Her er han avbildet utenfor oljemuseet i Stavanger.</p>

TRENGER TILTAK: – I rapporten fremstår Norsk olje og gass som en arbeidsgiverorganisasjon som avstår fra å ha synspunkter på hvordan den kan påvirke fremtiden. Det er både overraskende og uvanlig, sier sjeføkonom Kyrre Martinius Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank til E24. Her er han avbildet utenfor oljemuseet i Stavanger.

Han forklarer videre at omstillingen ikke bare gjøres i knirker og kroker på Vestlandet, men at et samarbeid mellom leverandører og oljeselskapene er av vesentlig betydning for å klare å komme igjennom den tøffe tiden.

– En ting er omstillingen i de enkelte oljeselskapene i de enkelte prosjekter, men den omstillingen med kostnadsreduksjoner som vi ser nå er bare mulig i et nært samspill mellom leverandører og operatører.

Schjøtt-Pedersen mener at norske bedrifters evne til å konkurrere må være i høysete.

– Det langsiktige perspektiv må underbygges av man har konkurransekraft inn i fremtiden. 

– Drøfter ikke dempende tiltak overhodet

Rapporten til Norsk olje og gass fikk navnet «Krevende tider».

– I rapporten fremstår Norsk olje og gass som en arbeidsgiverorganisasjon som avstår fra å ha synspunkter på hvordan den kan påvirke fremtiden. Det er både overraskende og uvanlig, sier sjeføkonom Kyrre Martinius Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank til E24.

Norsk olje og gass spår at investeringene på norsk sokkel vil avta frem til 2017, og deretter øke. Sjeføkonomen mener rapporten mangler innhold om hvilke grep bransjen selv kan gjøre for å møte den tøffe nedturen.

– De spår en brutal nedtur på 40 prosent fra 2014 til 2017, men drøfter ikke dempende tiltak overhodet, er den knusende dommen fra Knudsen.

Ha mener det er veldig overraskende at rapporten til arbeidsgiverorganisasjonen ikke presenterer mulige grep og virkemidler for å dempe oljenedturen.

– Det står heller ingenting om hvordan man kan sørge for at man som næring står av den dramatiske nedturen med æren i behold gjennom å ta vare på menneskene, kompetansen, kunnskapen og teknologien i miljøene som er bygget opp.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå