– Dette er utrolig god bruk av kapital

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik avviser blankt at selskapet legger opp til en for saftig pengebruk i 2018. Ledelsen i oljeselskapet mener de vil klare å øke utbyttene, investere mer og samtidig klare å finansiere mulige nye oppkjøp.

Konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP avbildet under kapitalmarkedsdagen januar 2018
Konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP avbildet under kapitalmarkedsdagen januar 2018

Det Kjell Inge Røkke-dominerte oljeselskapet Aker BP spilte på alle strenger da selskapet mandag la frem prognoser for 2018 i forbindelse med selskapets årlige kapitalmarkedsdag.

Først og fremst varslet selskapet et utbytte på 450 millioner dollar per år og at man ville trappe opp med 100 millioner dollar per år fremover.

– For de av dere som er kjappe i hoderegning bør utbyttenivået vårt dermed ende på 750 millioner dollar i året i 2021, sa konsernsjef Karl Johnny Hersvik med et bredt smil fra podiet mandag.

Utbyttenivået har nå blitt kraftig oppjustert på kort tid. Så sent som i fjor sommer lå utbyttenivået på 250 millioner dollar per år. I forbindelse med kjøpet av Hess sin norske virksomhet varslet Aker BP i oktober at man ville øke til 350 millioner. Nå jekkes det altså opp nok en gang.

Samtidig som utbyttene økes varsler oljeselskapet at investeringene vil økes fra drøye 900 millioner til 1,3 milliarder dollar, at letekostnadene vil økes fra snaue 300 millioner til 350, og at fjerningskostnadene vil øke fra rundt 85 til 350 millioner dollar.

Produksjonen er ventet å ende på 160.000 fat per dag, mot 140.000 i fjor.

– 2017 har vært et ekstremt hektisk år. Vi har levert tre PUDer (utbyggingssøknader, journ.anm.) som lovet, og alle prosjektene vil bidra til økt produksjon, lavere kostnader og i flere tilfeller kan vi også vise til en kraftig redusert gjennomføringstid, sa Hersvik og rakk så vidt en pustepause før han kjørte på videre:

– Reservene våre er økt med 202 millioner, og vi har en organisk erstatningsrate på 2,3 gangeren (nye reserver delt på produksjonen) og en erstatningsrate inkludert oppkjøp på 4,5.

Summen av alle nyhetene sendte Aker BP-aksjen opp til nye rekordnivåer. På det meste var aksjen opp 5,5 prosent, før den satte seg og endte dagen opp 3,4 prosent.

Forsvarer pengebruken

At aksjen reagerte så positivt har trolig med utbyttenyheten å gjøre, for det er ikke alle E24 har snakket med på kapitalmarkedsdagen som mener det kun er solskinn i Aker BPs presentasjonsmateriale.

E24 omtalte mandag noen analytikeres reaksjoner på nyhetene fra oljeselskapet. Både Arctic Securities og Danske Bank Markets sine analytikere mente utbytteøkningen var positivt for aksjen og at Aker BP nå leverer en svært god direkteavkastning i oljenæringen. Samtidig påpekte analytikerne at de estimerte utgiftene til blant annet leting, investeringer og nedstengning delvis var betydelig høyere enn ventet.

Danske Banks Anders Holte skrev i en oppdatering fredag morgen at økningen i investeringsbudsjettet til 1,3 milliarder dollar var langt over hans estimat på 1,0 milliard, og at nyheten vil føre til en nedjustering av Aker BPs estimerte frie kontantstrøm i år.

Aker BP-sjefen selv avviser at de nå gaper over for mye:

– Vi øker letebudsjettet, investeringsbudsjettet og utbyttene i det samme året, og det er ikke slik at vi tar fra investeringsbudsjettet for å betale utbytter. Vi gjør dette med bakgrunn i at vi leverer en genuint bedret verdiskapning, sier Karl Johnny Hersvik til E24.

Han mener også at analytikerne og markedet må forstå at det er positivt at selskapet hans gjennomfører prosjekter på kortere tid enn opprinnelig tenkt og til lavere kost. Han bruker en av de ferske utbyggingsplanene sine som eksempel:

– Hvis man tar et prosjekt på 10 milliarder kroner og så gjennomfører et effektivitetsprogram som kanskje tar bort 30 prosent av kostnadene, og i tillegg kutter ett år av gjennomføringstiden så får man noen kraftige effekter: Break-even-nivået (balanseprisen, journ.anm.) faller som en stein og kontantstrømmen bedrer seg kraftig. Samtidig får man kanskje økte kostnader det første året fordi alt fremskyndes, sier han fortsetter:

– Så hadde man regnet dette om til avkastning per fat ville man se at grepen vi tar er ekstremt lønnsomt. Dette er utrolig god bruk av kapital.

Finansdirektør Alexander Krane forklarer overfor E24 at det ikke er så mye slingringsmonn i årets investeringsbudsjett, fordi Aker BP må finansiere en rekke prosjekter de har forpliktet seg til.

– Det aller meste er forpliktelser vi har i forskjellige prosjekter. Fleksibiliteten vår for investeringsbudsjettet ligger lenger ut i tid, men for 2018 er det meste fastsatt, sier han og peker blant annet på at fjerningskostnadene til Maersk Invincible driver opp den posten.

Finansdirektør Alexander Krane i Aker BP (t.h.) i samtale med konsernsjef Karl Johnny Hersvik under kapitalmarkedsdagen 2018
Finansdirektør Alexander Krane i Aker BP (t.h.) i samtale med konsernsjef Karl Johnny Hersvik under kapitalmarkedsdagen 2018

– Klarer å ha to tanker i hodet

Selv om Aker BP satser tungt på leting, utvikling og produksjon på norsk sokkel, har selskapets gjeldsgrad (netto gjeld målt mot driftsresultat før letekostnader) falt betydelig de siste to årene, fra 2,8 gangeren på det meste ned til 1,0 i tredje kvartal 2017.

Med god hjelp av en høyere oljepris har selskapets frie kontantstrøm (inntekter etter driftskostnader) også økt markant utover 2017.

Aker BPs utbyttenivå på 450 millioner dollar tilsvarer om lag den frie kontantstrømmen fra driften i tredje kvartal, slik at utbyttenivået altså tilsvarer om lag 25 prosent av kontantstrømmen på årsbasis per oktober. På spørsmål om han regner med at utbyttene vil ta omtrent en fjerdedel av den frie kontantstrømmen også fremover, svarer finansdirektør Alexander Krane følgende:

– Vi har ikke noe konkret mål på det, og nivået du peker på vil nok variere fra kvartal til kvartal, blant annet avhengig av fremdriften i investeringer. Utbyttenivået vi nå har satt er resultatet av en samlet vurdering av situasjonen vår og hvor robust finansene våre er, sier Krane.

– Spiser økningen i utbytter og investeringsbudsjett opp mye av handlingsrommet deres hvis dere skal gjøre nye oppkjøp fremover?

– Vi tror vi skal klare å ha to tanker i hodet samtidig, både med dette nye utbyttenivået og muligheten til å klare eventuelle nye oppkjøp. Hvordan eventuelle nye transaksjoner vil finansieres vil variere, og vi mener vi så langt har klart å finne gode løsninger, sier Krane.

Aker BP (og tidligere under Det norske-navnet) har gjort flere store oppkjøp de siste årene, blant annet Marathon, BP-fusjonen og nå sist Hess. De har blitt finansiert gjennom alt fra obligasjoner, ny bankgjeld og til emisjoner.

Konsernsjef Karl Johnny Hersvik avdramatiserer at det økte utbyttet vil begrense spillerommet hans:

– Å dele ut 100 millioner dollar ekstra ett år endrer ikke likviditeten vår veldig mye med tanke på M & A (oppkjøp og fusjoner, journ.anm.). Vi er jo her for å skape aksjonærverdier, sier han.

– Vi har også en historikk med at aksjonærene våre er villige til å støtte oss i attraktive prosjekter, legger han til med referanse til emisjonen som ble gjennomført for å finansiere Hess-kjøpet sist høst.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå