Skal kjøre gods med «bilbaneteknologi»

Sveriges første fullt ut elektriske lastebil har blitt godkjent for kjøring i allmenn veitrafikk. Lastebilen lades ved en skinne i veien under kjøring - akkurat som en elektrisk bilbane. 


<p><b>ELEKTRISK:</b> Denne lastebilen er hundre prosent elektrisk. Batteriet kan lades gjennom en skinne i veibanen. </p>

ELEKTRISK: Denne lastebilen er hundre prosent elektrisk. Batteriet kan lades gjennom en skinne i veibanen. 

Det svenske utviklingsprosjektet eRoadArlanda har tatt el-trafikken til et nytt nivå. 

Som et alternativ til trikk- og trolleybussløsninger, som kjører ved hjelp av strømforsyning i ledninger over kjøretøyet, har svenskene funnet en alternativ løsning til nye elektriske veier - kort sagt elveier. 

De nye fullt ut elektriske lastebilene skal, i likhet med trikken, lades underveis i kjøringen, men ved hjelp av en skinne i veibanen under kjøretøyet. Det hele kan minne besynderlig mye om de elektriske bilbanene mange barn er begeistret for. 

Den nye elveien skal innvies til høsten på en landevei ved Arlanda-flyplassen nord for Stockholm, ifølge Vattenfall

Viktig for miljøet

Til høsten vil det altså bli lagt et to kilometer lang strekning med ladeskinner på en del av en offentlig landevei mellom Arlanda og logistikkområdet Rosersberg. 

– Teststrekningen og den nye elveiteknologien er den første i verden av sitt slag, sier Johan Tollin i det statlige svenske energiselskapet Vattenfall, som deltar i prosjektet.  

Den nye og fullt ut elektriske lastebilen skal bli brukt av PostNord i regulær godstrafikk på strekningen, som er 10 kilometer lang til sammen. Det vil si at lastebilen kan være i «lademodus» på en femtedel av ruten den skal kjøre. 

Batteriet i lastebilen veier rundt 600 kilo og har omtrent samme kapasitet som batteriet til en Tesla-elbil. 

Det hele fungerer slik at lastebilen har en bevegelig «arm» på undersiden. Armen registrerer hvor i veien skinnen ligger, og kobler seg på så lenge lastebilen kjører over den. Når elskinnen slutter, eller lastebilen skal skifte veibane, trekker armen seg automatisk opp. 

Under kan du se en animert video av hvordan elveien fungerer. 

Dette er en viktig brikke i puslespillet med å minske det samlede CO2-utslippet i samfunnet, mener Tollin. 

– CO2-utslipp fra lastebiler tegner seg for rundt en tredjedel av de samlede utslippene fra veitrafikken, og spesielt for tunge lastebiler i fjerntrafikk er batteridrift alene ikke et alternativ. Derfor er utvikling av elveier interessant for både transportvirksomheter, samfunnet og oss, sier Tollin.  

Reduserer behovet for svære batterier

Hele ideen med elveien går ut på å minske behovet for store og plasskrevende batterier i fremtidens el-lastebiler og -busser. Hvis en tung lastebil skal kunne kjøre like langt på strøm som de dieseldrevne lastebilene gjør i dag, vil det kreve et batteri på omtrent 40 tonn, samtidig som det vil ta opp mye plass i lasterommet. 

Teknologien elveien bygger på er utviklet av oppfinneren Gunnar Asplund i selskapet Elways. Asplund mener det er en stor fordel at disse veiene ikke påvirker landskapsbildet. 

– Teknologien vi bruker har potensialet til å bli en etablert standard i forbindelse med elektrifiseringen av Europas veier, og er et viktig skritt mot bærekraftige vei- og godstransport i Sverige, sier Asplund. 

I Norge har også ulike aktører begynt å se på muligheten for å utvikle en lignende infrastruktur, ifølge Teknisk Ukeblad. Blant dem er Statens Vegvesen, i samarbeid med Sintef i prosjektet ElinGo, som snuser på utsiktene for en ladeskinne langs E39. 

Det norske prosjektet har i likhet med eRoadArlanda fokus på godstransport, men ser også på mulighetene for å lage noe lignende for personbiler. 

 <p><b>LADESKINNER:</b> Her blir skinnene lastebilen skal få strøm fra installert i på teststrekningen. </p>

LADESKINNER: Her blir skinnene lastebilen skal få strøm fra installert i på teststrekningen. 

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå