Petroleumstilsynet krever å få sjekke Goliat-plattformen selv

Petroleumstilsynet har avdekket flere forhold som må utbedres på Goliat-feltet. Tilsynet går nå til det uvanlige skrittet at de krever å få sjekke plattformen selv før operatøren Eni får lov til å gjenoppta produksjonen.


<p><b>MIDLERTIDIG STENGT:</b> Goliat-feltet utenfor Hammerfest er det første og foreløpig eneste oljefeltet i drift i Barentshavet. Feltet er stengt på grunn av en rekke problemer.</p>

MIDLERTIDIG STENGT: Goliat-feltet utenfor Hammerfest er det første og foreløpig eneste oljefeltet i drift i Barentshavet. Feltet er stengt på grunn av en rekke problemer.

Etter at Goliat-feltet fra oppstarten i fjor opplevde en alvorlig personskade, syv rapporterte lekkasjer, problemer med strømforsyningen og avbrutt produksjon, mente Eni i våres at de hadde fått utviklingen på en langt bedre kurs.

Med en ny sjef for den norske virksomheten, et omfattende vedlikeholdsprogram og endrede rutiner skulle selskapet få orden på den gigantiske oljeplattformen i Barentshavet. Utover høsten har det imidlertid kommet to runder med pålegg fra Petroleumstilsynet etter at de førte tilsyn på plattformen i slutten av september i år.

Eni stengte som planlagt ned produksjonen i september som et ledd av en vedlikeholdsplan som skulle utbedre feilene på plattformen. 2. oktober var produksjonen i gang igjen, men den 6. oktober ble selskapet pålagt å stanse produksjonen av Petroleumstilsynet.

Nå viser det seg at oljeselskapet ikke får lov til starte produksjonen igjen før Petroleumstilsynet har vært på besøk for å sjekke at feilene er utbedret.

Tilsynet skriver i en melding mandag at de «har besluttet å gjennomføre en verifikasjon relatert til pålegget om bord på Goliat FPSO før produksjonen gjenopptas på innretningen».

Beslutningen fra Petroleumstilsynet kommer samtidig som det pågår en het politisk diskusjon om Goliat-feltet. Fra Stortinget har det nemlig kommet spørsmål om Goliat-feltet noen gang vil bli lønnsomt for staten, gitt den forsinkede oppstarten og den gigantiske milliardoverskridelsen i utbyggingen.

– Uvanlig

Pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet beskriver overfor E24 grepet tilsynet nå tar som «uvanlig».

Vanligvis er det nemlig slik at hvis tilsynet kommer med pålegg eller identifiserer avvik som må rettes, så er det opp til operatøren å dokumentere at forholdene er utbedret og selv avgjøre når driften kan fortsette som normalt.

Men Petroleumstilsynet godtar ikke lenger at Eni selv kan avgjøre når de mener plattformen kan settes i drift igjen:

– Det stemmer. Vi venter nå på svar fra Eni for å finne ut når de mener vi kan komme ut for å verifisere utbedringene, sier Midttun.

E24 omtalte den 6. november varselet fra Petroleumstilsynet om nye pålegg, som kom en drøy måned etter de forrige påleggene.

«Vi anser avvikene som alvorlige», skriver Ptil i et brev til Eni der tilsynet varsler at det vil komme pålegg til selskapet om å fikse en rekke forhold, inkludert kontroll på tennkilder.

Tilsynet mener også Eni har kategorisert avvik som fikset, uten at de faktisk er blitt korrigert i virkeligheten.

Eni Norges kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff sier følgende til E24.

– Vi tar situasjonen på stort alvor og vil ikke gjenoppta produksjonen før relevant arbeid er utført og i enighet med selskapets arbeidstakerrepresentanter og i samråd med Ptil etter tilsynets verifikasjon. Et omfattende arbeidsprogram pågår for systematisk kartlegging og utbedring på Goliat i nært samarbeid med tillitsvalgte og relevante fagdisipliner, sier Wulff og forklarer videre

– Vi legger stor vekt på å videreføre det konstruktive samarbeidet med fagforeningene og vernetjenesten. Selskapet ønsker å anerkjenne den betydelige innsatsen som legges ned av organisasjonen, både offshore og onshore, i en krevende tid.

Involverer Statoil

Fra Petroleumstilsynets side er man klinkende klar på at deres egen kontroll av feltet før oppstart ikke fritar Eni for deres eget ansvar:

– Vår melding i dag endrer ikke på ansvarsforholdet. Det er operatøren som har det fulle og hele ansvaret for at regelverket er fulgt og at driften skjer i henhold til dette, sier Midttun og legger til:

– I tillegg til vår verifikasjon må Eni selv gjøre sin egen vurdering av om driften er i henhold til regelverket.

– Hvorfor går dere til det skrittet at dere lar Eni avgjøre når det er trygt å starte opp produksjonen igjen?

– Slik situasjonen er nå mener vi det er riktig at vi drar ut på plattformen selv. Det er ulike grunner til dette, men historikken i saken er én av dem, sier Midttun.

Mens Eni er operatør på feltet er Statoil med som partner. På spørsmål fra E24 om tilsynet mener Statoil har gjort en god nok jobb i oppfølgingen av feltet som partner, sier Midttun at tilsynet ikke har noe synspunkt på dette nå.

Tilsynet skriver samtidig i meldingen sin mandag at de nå ber Statoil redegjøre for hvordan de har ivaretatt sitt påseansvar på feltet, «særlig rettet mot gjenopptagelse av produksjon».

– Etter verifikasjonen vår er gjennomført har vi bedt Eni ta initiativ til et møte for å presentere sine planer for gjenopptagelse av produksjon. Dette møtet skal avholdes før produksjonen gjenopptas på Goliat, skriver tilsynet og legger til at Statoil også er bedt om å delta på møtet.

Øyvind Midttun sier følgende om Statoils rolle på feltet:

– En rettighetshaver har både plikter og rettigheter i henhold til regelverket. De skal både støtte og utfordre operatøren, og har et eget påseansvar. Statoil er klar over ansvaret sitt, men vi understreker dette ansvaret i form av et brev til selskapet, sier Midttun.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå