Har funnet mer olje ved Goliat-feltet

Vår Energi har funnet opp til 14 millioner fat på Goliat West-prospektet, som ligger to kilometer unna Goliat-plattformen.


<p>Goliat-feltet utenfor Hammerfest er det første oljefeltet i Barentshavet og er lett gjenkjennelig med sin runde, flytende plattform. Oljen produseres om bord og sendes med tankere til Europa.</p>

Goliat-feltet utenfor Hammerfest er det første oljefeltet i Barentshavet og er lett gjenkjennelig med sin runde, flytende plattform. Oljen produseres om bord og sendes med tankere til Europa.

Oljeselskapet Vår Energi og Oljedirektoratet melder om at det er gjort funn i avgrensningsbrønn 7122/7–7S i Barentshavet, også kjent som Goliat West-prospektet.

Man estimerer at funnet er på 4,4 til 13,8 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter i tillegg til ressursene som allerede ligger i Goliat-feltet. Funnet er separat fra hovedfeltet og Vår Energi vil nå vurdere å koble funnet opp mot Goliat-plattformen (Goliat FPSO) sammen med partneren Equinor.

Vår Energi peker på at man allerede før funnet på Goliat West har økt ressursestimatet for Goliat-feltet fra 176 til 198 millioner fat sammenlignet med estimatet fra utbyggingsplanen (PUD).

– Goliat er den første infrastrukturen for oljeproduksjon i Barentshavet og er av strategisk betydning for videre utvikling av regionen, sier Kristin Kragseth, konsernsjef i Vår Energi.

– Goliat West-avgrensningsbrønnen er et vellykket resultat av Vår Energis nærfelt-letestrategi, og gjør en hurtigutbygging av ekstra reserver mulig gjennom en subsea-satellitt som kobles tilbake til Goliat FPSO. Dette øker utvinningsgraden i området og forlenger levetiden for Goliat-feltet, sier letedirektør Denis Palermo i Vår Energi.

Det nye funnet vil kunne utvinnes fra det den flytende, runde Goliat-plattformen og øker dermed det samlede ressursestimatet til over 200 millioner fat. Ifølge produksjonstall fra Oljedirektoratet per utgangen av oktober er 34,5 millioner fat produsert så langt, mens 164 millioner fat gjenstår før man inkluderer Goliat West.

Kan øke lønnsomheten i skandalefeltet Goliat

Utbyggingen av Goliat-feltet har vært en stor skandale. Goliat-feltet skulle egentlig koste et sted mellom 28 til 32,6 milliarder og være i produksjon i 2013, men produksjonen kom først i gang våren 2016. Da hadde regningen steget til 50,8 milliarder, ifølge budsjettdokumenter fra Olje- og energidepartementet.

Etter at feltet kom i drift første gang i 2016 har det også vært rammet av betydelige innkjøringsproblemer, og feltet måtte den første tiden stenges ned i flere runder.

Kritikerne, blant annet i miljøbevegelsen, mener feltet vil bli et gigantisk tapsprosjekt. Eni selv har uttalt til E24 at feltet vil bli lønnsomt både for dem og Norge. Norske myndigheter har påpekt at man først vil vite fasiten når feltet stenges ned og sluttregnestykket kan sluttføres.

Det som likevel er utenfor enhver tvil er at nye funn som kan kobles til feltet vil øke lønnsomheten betraktelig, ettersom plattformen og det meste av den nødvendige infrastrukturen for å utvinne ytterligere funn allerede er på plass.

Vår Energi er det nyfusjonerte oljeselskapet som består av Enis norske virksomhet og HitecVision-eide Point Resources som tidligere overtok ExxonMobils opererte felt på norsk sokkel. Goliat-feltet ble opprinnelig bygget ut av Eni.

Det var boreriggen West Hercules som boret West Goliat-brønnen for Vår Energi. Denne riggen skal nå videre på oppdrag for Equinor i Barentshavet for å bore letebrønn 7132/2–1 i lisens 857, også kjent som Gjøkåsen.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå