Oljehovedstaden sikrer seg statens nye investeringsselskap

Oljeregionen Stavanger blir hovedsete for investeringsselskapet Fornybar AS.

– Erna og Monica har ikke gjennomslag i egen regjering, sier byråd i Bergen.


<p><b>NY TEKNOLOGI:</b> Fornybar AS skal bidra til å utvikle teknologier som kan få ned klimautslippene, blant annet innen fornybar energi. Dette er Dolwin Beta, oljeleverandøren Aibels første havvindplattform, og et steg inn i nye markeder for selskapet. Plattformen konverterer strøm før den sendes til land.</p>

NY TEKNOLOGI: Fornybar AS skal bidra til å utvikle teknologier som kan få ned klimautslippene, blant annet innen fornybar energi. Dette er Dolwin Beta, oljeleverandøren Aibels første havvindplattform, og et steg inn i nye markeder for selskapet. Plattformen konverterer strøm før den sendes til land.

Statens nye lokomotiv for investeringer i fornybar energi skal ligge i Stavanger-regionen, mens Trondheim og Bergen velges bort.

Det kunngjorde olje- og energiminister Terje Søviknes torsdag.

– Regjeringen skal opprette et nytt investeringsselskap med formål å bidra til reduserte klimagassutslipp. Jeg er glad for å kunngjøre at selskapet skal ligge i stavangerregionen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Årsaken til at Stavanger blir valgt fremfor Trondheim og Bergen er at regionen har erfaring med oppstartsbedrifter, teknologiutvikling og kommersialisering, samt sterke investeringsfond, ifølge Søviknes.

– Etablering av selskapet i stavangerregionen vil bygge på kunnskap og kompetanse innen energi og finans i regionen, sier Søviknes.

Regjeringen har som politikk å legge ny virksomhet utenfor Oslo-regionen, og beslutningen om å velge Stavanger er basert på råd fra Deloitte.

Dette er noen av Deloittes vurderinger av de tre byene:

  • Trondheim har et unikt og ledende forskningsmiljø på fornybar energi, drevet av institusjoner som Sintef og Ntnu. Næringslivet i regionen er diversifisert og har noen av landets sterkeste teknologimiljø
  • Bergen har et diversifisert næringsliv og har vist evne til å spesialisere seg og kommersialisere teknologi, har det nest største finansmiljøet i landet og har Christian Michelsen Research som er vertskap for to forskningssentre for miljøvennlig energi
  • Stavanger har et lite og ferskt forskningsmiljø innen fornybar energi, men skårer derimot høyt på et tungt investeringsmiljø og en stor og spesialisert næringsklynge innen olje, gass og marine næringer, ifølge Deloitte

– Sola skinner i Stavanger

– Jeg er veldig fornøyd. Solen skinner i Stavanger i dag. Dette har en stor symbolverdi for oss som energihovedstad, og ikke minst i den situasjonen vi er i, sier ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø til E24.

Situasjonen hun viser til er en kraftig økt arbeidsledighet de siste årene, på grunn av lavere oljeinvesteringer som særlig har rammet leverandørindustrien langs kysten.

– Vi får ikke dette på grunn av den situasjonen vi er i, men fordi vi har et veldig sterkt privat finansmiljø. Vi har en industri med mye sterk teknologi som kan overføres til andre næringer, blant annet fornybar. Og vi har universitet og akademia som jobber mye med disse problemstillingene, sier hun.

Helgø peker på at fondet ikke skal være lokalt, men skal investere i hele Norge og dessuten internasjonalt.

– Det har vært mye diskusjon om lokalisering til nå, men nå må vi få noe gjort, sier hun.

– Har ikke gjennomslag

Byråden for klima, kultur og næring i Bergen, Julie Andersland (V), mener avgjørelsen viser manglende gjennomslag i regjeringen for bergenser og statsminister Erna Solberg, og næringsminister Monica Mæland som har ledet byrådet i Bergen i 10 år.

– Erna og Monica har ikke gjennomslag i egen regjering, sier Andersland.

Hun sier at dette er det andre tilfellet på kort tid hvor regjeringen går mot faglige råd og legger politiske hensyn til grunn for plasseringen, først av Kulturrådets Kreativt Norge, og nå Fornybar AS.

– Det er vanskelig å tro noe annet enn at det er for å tekkes noen i egne parti. Det overrasker meg at Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland, som har svært god kunnskap om Bergens fagmiljøer, ikke har større gjennomslag i egen regjering, sier Andersland.

Hun peker på at Bergen har landets største finansmiljø utenfor Oslo, og mener at dette ville ha vært en stor styrke for at Fornybar AS skal lykkes.

– Jeg vil selvsagt gratulere andre byer som har stukket av med seieren. Med det tegner seg dessverre et bilde av en trend: Kunnskap og kompetanse taper mot politisk spill, sier Andersland.

– Tre sterke kandidater

Stavanger-ordføreren sier at både Trondheim, Bergen og Stavanger er sterke kandidater.

– Alle de tre har områder som de er sterke på. Trondheim er åpenbart gode på forskning og Bergen er gode på mange områder. Men jeg tror kanskje det som har vært avgjørende er at Stavanger har veldig omfattende privat næringsliv og teknologi, og et sterkt privat finansmiljø, sier Helgø.

Hun peker på at Stavanger også har færre statlige arbeidsplasser enn Trondheim og Bergen.

– Det har selvsagt vært en krevende jobb for regjeringen å ta en beslutning, sier Helgø.

– Håpte på Bergen

Stavanger ble valgt selv om mange aktører i etableringen har tilknytning til Hordaland, inkludert energiminister Terje Søviknes, næringsminister Monica Mæland, statsminister Erna Solberg og initiativtakeren til Fornybar AS, Venstres Terje Breivik.

– Jeg må få starte med å gratulere Stavanger, som helt sikkert blir en god lokalisering. Men jeg hadde jo håpet og trodd at det skulle havne i Bergen. Stavanger er bra, men jeg tror nok at Bergen ville ha vært vel så bra, sier Breivik til E24.

Han sier at debatten om Fornybar AS har handlet mye om lokalisering, men at det viktigste tross alt er selskapets funksjon for å omstille bedrifter i bærekraftig retning.

Saken fortsetter under annonsen.

– Det som er viktig er å få dette kapitalisert opp raskt, så det blir et tungt instrument som kan gå inn med nok langsiktige midler til å oppskalere ny teknologi, også med utgangspunkt i eksisterende bedrifter, sier Breivik.

– Mange bedrifter har gryteklare, grønne prosjekter, men sliter med å skaffe kapital for å teste ut og oppskalere teknologiene. Det er det som er det viktigste nå, sier han.

– Hvor mye kapital skal Fornybar AS ha?

– Det må du spørre regjeringen om. I budsjettavtalen for 2016 ble det nevnt en ramme på 20 milliarder kroner, sier Breivik.

Slik blir Fornybar AS

Investeringsselskapet Fornybar AS skal bidra til å utløse investeringer over hele landet, og kan også hjelpe hjemlige selskaper ut i verden, ifølge energiministeren.

Fornybar AS skal investere i selskaper som ikke er børsnoterte, og bidra til at norsk teknologi kan tas videre og bli til lønnsomme bedrifter.

Det var i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 at Stortinget bad regjeringen om å jobbe for å opprette av selskapet.

Dette er regjeringens mandat for Fornybar AS:

  • Bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til dette
  • Investere i selskaper som ikke er børsnoterte, og investere gjennom såkalte «fond-i-fond-løsninger», på like vilkår som private medinvestorer
  • Investere i ny teknologi på vei til kommersialisering, og prioritere lav- og nullutslippsløsninger
  • Skal ikke spesielt stimulere til utbygging av ny, norsk kraftproduksjon, men kan vurdere fornybarprosjekter i andre land
  • Skal kun investere i selskaper og fond med virksomhet i eller ut fra Norge
  • Skal forsøke å unngå å være største eier i hver investering

Skal være minoritetseier

Fornybar AS skal ikke kunne ta opp lån, og skal sikte mot at investeringene blir lønnsomme, sier regjeringen.

Målet er at Fornybar AS skal eie maksimalt 49 prosent av hver investering, mens private aktører skal eie minst 50 prosent. Heleide offentlige selskap regnes ikke som private i denne sammenheng.

Dermed er Fornybar AS trolig utelukket fra å samarbeide med 100 prosent statseide Statkraft, men ikke fra samarbeid med Statoil, som bare er 67 prosent statseid.

Statoil satser stort på fornybar energi i utlandet, særlig havvind

Les mer: Statoil om havvind: Kan bruke 12 mrd. per år

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå