Etterlyser alternativ plan mot lakseparasitt

Driva og Drammenselva er aktuelle vassdrag for undersøkelser, sier forskere.

<p><b>SLIK VIL HA:</b> Laks uten parasitter Nå vil forskere finne alternativ strategi for å bekjempe parasitten.</p>

SLIK VIL HA: Laks uten parasitter Nå vil forskere finne alternativ strategi for å bekjempe parasitten.

Det er behov for en alternativ strategi mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i store vassdrag der parasitten ikke kan bekjempes med giften rotenon, mener forskningsinstituttet Nofima.

Nofima argumenterer for dette i et brev til Direktoratet for naturforvaltning (DN) og inviterer DN til et praktisk og faglig prosjektsamarbeid. Hensikten er å finne ut om det hos laks i gyrodactylus-infiserte vassdrag skjer et naturlig utvalg av fisk med større motstandsevne mot parasitten. Stikkordet er genetisk tilpasning.

Arvelig variasjon

Nofima nevner spesielt Driva og Drammenselva som aktuelle vassdrag for undersøkelsene. Forskningsinstituttet nevner også to samarbeidspartnere, Driva elveeierlag og Hellefoss-Åmot Kultiveringsanlegg i Hokksund.

I brevet til DN viser Nofima til forsøk fra Drammenselva, der det er påvist en betydelig arvelig variasjon i hvordan lakseunger overlever etter å ha blitt infisert med parasitten.

Omstridt metode

Resultatene fra dette forsøket tyder på at i infiserte vassdrag vil laksens evne til å overleve bli større over tid på grunn av naturlig utvalg av individer med bedre motstandsevne. Men det finnes foreløpig ingen god dokumentasjon på dette, og hvor fort det skjer. Det trengs mer kunnskap, skriver Nofima.

Hittil er Gyrodactylus salaris hovedsakelig blitt bekjempet med rotenon. I mange lakseelver har dette vært vellykket. Men metoden er sterkt omstridt, blant annet fordi en vellykket rotenonbehandling i første omgang tar livet av all fisk som finnes i elvene når aksjonen settes i verk.

LES OGSÅ: Fredriksens laksekjempe slakter mer og tjener mindre

Parasitter funnet i norsk oppdrettslaks

SalMar må betale 2 mill. i bot

På forsiden nå