Ulltveit Moe, naturvernere og en biskop sendte «fornybar energi-brev» til regjeringen

Ber om at Oljefondet skal investere direkte i fornybar energi.

<p><b>FRA VENSTRE:</b> Natur og Ungdom-leder Silje Lundberg, Umoe-direktør Jens Ulltveit-Moe, Zero-leder Marius Holm, Naturvernforbundet-leder Lars Haltbrekken, WWF-Norges generalsekretær Nina Jensen, Utviklingsfondets daglige leder Kari Helene Partapuoli, Fremtiden i våre hender-leder Arild Hermstad og Oljefondets direktør Yngve Slyngstad i midten.<br/></p>

FRA VENSTRE: Natur og Ungdom-leder Silje Lundberg, Umoe-direktør Jens Ulltveit-Moe, Zero-leder Marius Holm, Naturvernforbundet-leder Lars Haltbrekken, WWF-Norges generalsekretær Nina Jensen, Utviklingsfondets daglige leder Kari Helene Partapuoli, Fremtiden i våre hender-leder Arild Hermstad og Oljefondets direktør Yngve Slyngstad i midten.

WWF Norge, Storebrand, Greenpeace, Naturvernforbundet og Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og mange flere organisasjoner og selskaper ber i oppropet om direkteinvesteringer i blant annet solenergi, noe Statens pensjonsfond utland ikke får lov til å gjøre i dag.

De viser blant annet til at flere andre store europeiske pensjonsfond allerede legger penger inn i direkte i fornybar energi. Underskriverne mener Oljefondet er spesielt godt posisjonert for å gjøre det samme.

De håper den kommende Solberg-regjeringen følger opp perspektivene og de faglige rådene som Norges Banks investeringsselskap, NBIM, presenterte både i 2006 og 2010, men som Stoltenberg-regjeringene valgte å se bort fra.

Fornuft og økonomi

– Å investere i fornybar energi er særdeles fornuftig både fra et klimaperspektiv og et miljøperspektiv, og det viser seg også å være økonomisk fornuftig, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF Norge til NRK. Hun mener at dette både vil bli god etikk og svært lønnsom butikk.

– Dette er verdens største virkemiddel, mener hun.

Konsernsjef Sverre Thornes i KLP legger i oppropet ikke skjul på at han mener investering i fornybar energi vil være lønnsomt.

– Vi tror dette vil gi et nytt og lønnsomt bidrag i fondets forvaltning, samtidig som slike investeringer vil være viktige bidragsytere til vekst og fremgang i de landene der det blir investert. Det er grunnen til at vi støtter en slik utvidelse av fondets rammebetingelser, sier Thornes.

– Undervurdert tankegang

Christine T. Meisingset, som er leder for bærekraftige investeringer i Storebrand, mener tankegangen om bærekraft er undervurdert i finansnæringen. Hun mener det er viktig at oljefondet leder an og er en pådriver for investeringer i fornybar energi og infrastruktur, skriver Aftenbladet.

– For å levere tjenester til kundene som gir langsiktig og god avkastning, er det helt nødvendig at vi bygger bærekraft inn i måten vi jobber på. Mange i finansbransjen tror vi har god tid til å omstille oss, men det skjer store endringer allerede nå, som påvirker verdiskapingen. Derfor er det nødvendig å være i førersetet, spesielt for Statens pensjonsfond, sier Meisingset.

Det er altså opp til politikerne å vurdere om det skal skje en endring i oljefondets investeringsrammer. I dag brukes i underkant av 30 milliarder kroner på det som kan kalles miljøvennlige investeringer i oljefondet.

– All tvil borte

De øvrige selskapene og gruppene som har underskrevet på oppropet, er Umoe AS, energiselskapet Scatec, Oslo katolske bispedømme, Norsk Klimastiftelse, Utviklingsfondet, Framtiden i våre hender, Zero og Natur og Ungdom.

– Etter FN-rapporten er all tvil borte, nå må vi i næringslivet gripe den store muligheten vi har fått, sier milliardærinvestor Jens Ulltveit-Moe i Umoe.

LES OGSÅ:


Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå