Tror oljeprisen kan senke oljeinvesteringene mer

Gigantfeltet løfter ikke årets oljeinvesteringer, viser ny telling. 

<p><b>GULLKALVEN:</b> Feltsenteret på Johan Sverdrup-feltet slik Statoil ser for seg at det blir seende ut.</p>

GULLKALVEN: Feltsenteret på Johan Sverdrup-feltet slik Statoil ser for seg at det blir seende ut.

Oljeselskapene hadde i februar planer om å investere 189 milliarder kroner i år.

Det er kun en marginal økning i forhold til planene de oppga i desember i fjor.

Det viser den siste investeringstellingen fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I tellingen for februar er utbyggingen for Johan Sverdrup-feltet inkludert.

– Jeg synes det var litt sterkere enn ventet, sier makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til E24.

– Jeg hadde trodd på større nedjusteringer som følge av oljeprisfallet. Imidlertid ser vi enkelte nedjusteringer sammenlignet med forrige telling i fjerde kvartal i fjor, men disse veies trolig opp av investeringer fra Johan Sverdrup-utbyggingen.

Kan falle mer

Makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.
Makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

Bernhardsen tror rundt 8 milliarder Johan Sverdrup-kroner er å finne i investeringstellingen. DNB Markets ventet på sin side 10 milliarder kroner.

De store investeringene på gigantprosjektet, som totalt vil beløpe seg til anslagsvis 117 milliarder kroner, kommer senere.

Imidlertid vil ikke Bernhardsen utelukke at investeringene kan komme til å falle ytterligere i 2015.

– Oljeprisen er fortsatt lav. Jeg vil ikke konkludere med at dette blir fasiten i år. Vi kan se at investeringene faller ytterligere, som følge av den lave oljeprisen og at oljeselskapene har fokus på å holde kostnadene nede, sier makrostrategen.

Kutter leting

«At investeringsanslaget for 2015 likevel er uendret sammenlignet med forrige kvartals anslag har særlig sammenheng med lavere anslag innen investeringskategoriene felt i drift og leting,» heter det i pressemeldingen fra SSB.

SSB påpeker at selv om investeringstellingen viser en nedgang i oljeinvesteringene fra 214,3 milliarder i fjor, så er nivået på 189 milliarder historisk høyt.

2014 er nemlig det året med de historisk høyere oljeinvesteringene målt i kroner. I alt ble det investert 214,3 milliarder, hvilket var 2,4 milliarder mer enn i 2013.

– Historisk høyt

«Selv om tellingen indikerer et klart fall i investeringene i 2015 så er investeringene som anslås likevel på et svært høyt nivå historisk sett,» heter det i pressemeldingen fra SSB.

I pressemeldingen må man ikke lenger tilbake enn til 2012 for å finne et lavere investeringsvolum enn det som blir anslått for 2015. Da ble det investert 173,5 milliarder kroner.

Investeringstellingene varierer ikke ubetydelig fra oppdatering til oppdatering.

Eksempelvis varierte anslagene for 2014 fra 208 milliarder på det lavest til 232 milliarder på det høyeste. Fasit, ifølge den siste tellingen, ble 214,3 milliarder.

For 2012 var forskjellen mellom det høyeste og det laveste anslaget i tellingen nesten 40 milliarder kroner.

Viktig juni-telling

Dagens investeringstelling fra norsk sokkel gir ikke et anslag for neste år.

Det kommer først inn i den neste tellingen i juni.

Tellingen i juni vil også kaste mer lys over hvordan det kraftige oljeprisfallet som kom i slutten av fjoråret har slått ut for investeringslysten på sokkelen. 

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå