Giske frykter oljeprisbonanza

– En ubegrenset oljeprisvekst kan ramme Norge mer enn det smaker, sier næringsministeren. Han frykter store konsekvenser om Iran-krisen ikke løses snart.

HÅPER PÅ IRAN-LØSNING: Næringsminister Trond Giske er bekymret for hvilke følger det vil få for Norge om ikke Iran-krisen løses snart.
HÅPER PÅ IRAN-LØSNING: Næringsminister Trond Giske er bekymret for hvilke følger det vil få for Norge om ikke Iran-krisen løses snart.

Den ene rederen etter den andre trekker seg nå ut av Iran, og fra 1. juli trer de nye EU-sanksjonene mot Iran i kraft. Da er det slutt på EU-import av iransk olje.

Resultatet kan bli en oljepris som går rett i taket.

– På den ene siden er god oljepris bra for vår utenrikshandel og pengene vi får for oljen vår. På den andre siden vil høy oljepris virke negativt for verdensøkonomien. Det vil slå negativt ut for oss igjen, sier næringsminister Trond Giske til VG.

LES OGSÅ: Norske redere får svi

Rammer Norge

Trond Giske sier det er ønskelig med en løsning på Iran-krisen av flere årsaker, men også på grunn av usikkerheten rundt oljeprisen.

– En ubegrenset oljeprisvekst kan ramme Norge mer enn det smaker, sier han.

I dag ligger oljeprisen på over 118 dollar fatet. Det er den høyeste prisen siden mai i fjor.

Oljeanalytiker Trond Omdal i Artic Securities tror oljeprisen kan nå 130 dollar i andre halvår.

– 130 dollar fatet gir økt overskudd på statsbudsjettet, men for hver tiende dollar oljeprisen øker, har vi sett at veksten i verdensøkonomien reduseres med 0,2 og 0,3 prosent, sier Trond Omdal.

E24 BØRS: Følg oljeprisene

Analytikeren sier prisutviklingen avhenger av konsekvensene av EUs oljeembargo. Iran

eksporterer i dag 2,5 millioner fat per dag, og EU mottok i fjor 600 000 fat hver dag.

– Sanksjonene vil hindre at oppimot én million fat per dag når markedet. Så er spørsmålet om Kina kommer til å øke importen fra Iran. Vi antar at de ikke vil gjøre det i frykt for et militært angrep fra Israel og/eller USA, sier Trond Omdal.

Det internasjonale pengefondet, IMFs, anslag er imidlertid høyere enn Artic Securities’: Pengefondet har anslått at prisen kan nå 140 dollar dersom 1,6 millioner av de 2,5 millioner fatene faller bort.

Truer med stengning

Iran har også truet med å stenge Hormuzstredet – det viktige stredet på vei inn i Persiabukta. 20 prosent av all olje som handles hver dag, går ut gjennom stredet.

Stadig færre norske redere passerer stredet for å gå på Iran, og flere aktører har nå trukket seg ut ettersom rederne må velge mellom å handle med USA eller Iran. De siste årene har norsktilknyttede skip gjennomført om lag 150-200 anløp i Iran.

– Vi hører at det nå kun er asiatiske rederier som løfter Iran-laster og at den manglende konkurransen om lastene gjør at de krever noe høyere rater, sier shippinganalytiker Knut Stangebye Olsen i skipsmeglerfirmaet Lorentzen & Stemoco.

LES OGSÅ: - Oljebransjen står for 40 prosent av statens inntekter

Stangebye Olsen mener sannsynligheten for stengning av stredet ikke er særlig høy.

– Det kan likevel bli forsinkelser for skipstrafikken gjennom stredet som følge av at Iranske myndigheter kan komme til å gjennomføre inspeksjoner av skip. Mindre trefninger og økt usikkerhet rundt forsyningssituasjonen kan føre til byks i oljeprisen, sier han.

På forsiden nå