Norge er i en særstilling for havvind – hvis vi ser bort fra vårt eget kraftmarked

Flere tusen kilometer med forblåst kystlinje gjør at Norge er i en særposisjon til å produsere strøm fra vindmøller til havs. Men vannkraft og passiv politikk kan gjøre at vi kan bli stående igjen på perrongen.

Med oljealderen godt forbi toppen, leter Norge etter den nye oljen. Svaret kan ligge i luften, mener Det internasjonale energibyrået (IAE).