Oljeselskapet Lundin har gjort et lite oljefunn på Goddo – like ved Edvard Grieg-feltet

Oljeselskapet Lundin har funnet litt olje på Goddo-prospektet ved Edvard Grieg-feltet deres, men de tror det finnes mer.

Administrerende direktør Kristin Færøvik i Lundin Norway om bord på boreriggen Leiv Eiriksson i Barentshavet mai 2017

Foto: Marius Lorentzen E24
Publisert:,

Oljeselskapet Lundin Petroleum er nå ferdige med å bore Goddo-prospektet like sør for Edvard Grieg-feltet de selv er operatør for i Nordsjøen – og det ble funnet litt olje.

– De foreløpige bruttoressursene for denne brønnen er estimert til å være på mellom 1 og 10 millioner fat oljeekvivalenter, men det er et klart oppsidepotensial i det større Goddo-området og det omkringliggende bassenget, skriver selskapet i en pressemelding.

Oljefunnet er det andre selskapet gjør i nabolaget til Edvard Grieg i sommer. I juni ble Jorvik- og Tellus Øst-funnene kjent.

I mars sendte selskapet inn utbyggingsplanen for det første satellittfeltet til Edvard Grieg, kalt Solveig.

Oljedirektoratet skriver i en egen melding at det ble påvist en oljekolonne på om lag 20 meter i oppsprukket, forvitret grunnfjell som var det primære letemålet, men at reservoarkvaliteten var dårlig. Det er heller ikke trykk-kommunikasjon med oljefunnet Rolvsnes.

Lundin har tidligere opplyst at de estimerer at det finnes opp til 250 millioner fat olje i Rolvsnes og Goddo, og selskapet kommer ikke med noen endring av det estimatet nå.

Lundin skriver i meldingen at strategien for avgrensning og kommersialisering av Utsirahøyden (området Edvard Grieg-feltet og disse prospektene ligger på) vil bli basert på resultatene fra den forlengende brønntesten på Rolvsnes-funnet, samt brønndata innhentet fra Goddo og områdene rundt.

Boretesten på Rolvsnes skal etter planen starte i midten av 2021,

Det er boreriggen Leiv Eiriksson som boret letebrønnen 16/5-8-S, som er den første i lisens PL815. Lisensen ble tildelt i lisensrunde TFO 2015 i starten av 2016. Lundin er operatør med en eierandel på 60 prosent, mens Concedo eier 20 prosent og statens oljeselskap Petoro eier de siste 20 prosentene.

Boreriggen skal nå videre til lisens PL782 S i midtre del av Nordsjøen for å bore en letebrønn 25/7-7 for operatør Conoco Phillips. Deretter skal riggen bore for ConocoPhillips i to letebrønner i lisens PL917 i prospektene Enniberg og Hasselbaink i fjerde kvartal.

Lundin har eierandeler i begge disse to prospektene i lisens PL917.

Goddo-prospektet boret av oljeselskapet Lundin

Foto: Oljedirektoratet

Her kan du lese mer om