Oppgang i USAs oljelager

USAs lager av råolje steg med 2 millioner fat forrige uke sammenlignet med uken i forveien.

ETTERSPØRSELEN FALT: Fersk statistikk viser lavere bensinetterspørsel forrige uke.

ETTERSPØRSELEN FALT: Fersk statistikk viser lavere bensinetterspørsel forrige uke.

AP
Publisert:

Det viser statistikk fra US Department of Energy (DOE).

Det var på forhånd ventet en lagerøkning på 1,6 millioner fat.

Bensinlagrene sank med 0,4 millioner fat, mot ventet minus 1,7 millioner fat.

Lagrene av destillert olje økte med 0,2 millioner fat, mot ventet minus 0,3 millioner fat.

Raffineriene gikk på 84,4 prosent av total kapasitet. Det var ventet en utnyttelse på 84,7 prosent.

Importen av råolje var på 9,0 millioner fat om dagen, en nedgang på 178.000 fat per dag sammenlignet med uken i forveien.

Fireukersnittet for bensinetterspørselen var på 8,9 millioner fat om dagen, noe som var ned 1,2 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor (minus 0,1 prosent fra uken før).

Etterspørselen etter destillert olje var samtidig på 3,7 millioner fat om dagen i snitt, noe som var opp 0,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor (4,4 prosent fra uken før).

Annonsørinnhold

Den totale produktetterspørselen den seneste fireukers perioden var på 19,1 millioner fat om dagen. Det tilsvarer en økning på 0,1 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

Les flere saker på E24

Annonsørinnhold