Miljødirektoratet vil vite om diesel-jukset nådde norske veier

Det amerikanske miljødirektoratet (EPA) rullet opp det som har blitt en global utslippsskandale, men det norske direktoratet kommer ikke til å følge opp Volkswagen her til lands.

ØNSKER AVKLARING: Miljødirektoratet arbeider for lavere NOx-nivåer i norske byer, og ønsker nå informasjon om verdiene er høyere enn oppgitt i Norge i kjølvannet av Volkswagen-skandalen i USA.

Hanne Hattrem/
Publisert:

Det opplyser seksjonsleder Siri Sorteberg ved seksjon for transport og bymiljø i Klimaavdelingen i Miljødirektoratet til E24.

Direktoratet peker isteden på andre myndigheter når det gjelder å finne ut om skandalen som rammer Volkswagen også gjelder norsk trafikk.

Direktoratet jobber for å redusere luftforurensningen i norske byer. Sorteberg sier hun ønsker klarhet i om juksing med testing av biler også omfatter kjøretøy i Norge – og eventuelt i hvilket omfang det kan ha skjedd.

– Vi er interessert i å vite om dette har konsekvenser i Norge, sier Sorteberg.

Likevel har de altså ikke selv planer om å følge opp Volkswagen i Norge for å få svar.

Les også

Dieselskandalen: Slik kan de ha utført jukset

Solvik-Olsen: – Følger utviklingen

INGEN KOMMENTAR: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Gorm Kallestad/

– Nei, selv om det i USA er miljødirektoratet som har gjort disse funnene, blir ikke vi riktig instans til å gjøre slike undersøkelser her i Norge. Det er naturlig at samferdselsmyndighetene får den rollen her, sier Sorteberg.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier at han ikke har noen kommentar til den konkrete saken nå, men legger til:

– Vi følger utviklingen med interesse. Generelt er det viktig for oss at vi kan stole på bilprodusentene når de oppgir data. Det er også viktig for en sunn og rettferdig konkurranse i bransjen, skriver ministeren i en SMS til E24.

BEKYMRET: Seksjonsleder SIri Sorteberg ved seksjon for transport og bymilkjø i Miljødirektoratet.

Foto: Miljødirektoratet

Statens vegvesen har ikke besvart vår henvendelser.

Les også

Fullt kaos rundt Volkswagen-sjefens fremtid

Miljødirektoratets Sorteberg sier hun blir bekymret av å lese om dagens store vending i Volkswagen-skandalen:

Programvaren som ble brukt til å «lure» myndighetenes testing av dieselforbruk og utslipp av klimagassen nitrogenoksid (NOx) i USA, viser seg installert i hele 11 millioner biler på verdensbasis.

– Det er nedslående nyheter dersom det viser seg at en bilprodusent med viten og vilje skal ha innrettet seg for å jukse på denne måten, og i så stor skala, sier Sorteberg.

Les også

Trygve Hegnar til Volkswagen-sjef: – Best å ikke si noen ting

Ifølge det amerikanske miljødirektoratet EPA har Volkswagens hemmelige programvare sørget for en grov underrapportering av de reelle forbruks- og utslippstallene.

Ifølge EPA er reelle utslipp for de aktuelle bilene opptil 40 ganger høyere enn hva lovverket tillater i USA.

(Saken fortsetter under videoen fra VGTV):Viser til norske dødsfall

Her hjemme har Miljødirektoratet flere ganger manet til å redusere nettopp NOx-nivået i norske byer, som de mener er for høyt.

– Vi har utfordringer med for dårlig luftkvalitet i norske byer, og utslipp av nitrogenoksid fra dieselbiler er en vesentlig årsak til dette, sier Sorteberg.

KREVER SVAR: Fagsjef Hallstein Havåg i Bellona frykter Volkswagens juks er toppen av isfjellet.

Bellona

– Bilindustrien har strenge krav å rette seg etter, og det er viktig at de faktisk følger dem og bidrar med å få ned utslippene.

Les også

Utslippsskandalen omfatter elleve millioner biler

Og hun minner videre om hva som står på spill:

– Dårlig luftkvalitet gir befolkningen dårligere helse. Det europeiske miljøbyrået (EEA) anslår at omtrent 1500 mennesker dør for tidlig i Norge hvert år grunnet luftforurensning, og vi vet at bilutslipp er en svært viktig kilde, sier Sorteberg.

Les også

Volkswagen-juks kjører andre bilmerker ned på børsene

– Hva tenker du om at de reelle utslippene fra bilene i USA skal være opptil 40 ganger høyere enn det tillatte nivået?

– Det er veldig mye. Men her i Norge vet vi også at de reelle utslippene kan være betraktelig høyere enn standardtestene viser – selv om denne saken selvsagt er langt mer alvorlig. Det er mange forhold som kan øke de reelle utslippene, og her i landet er blant annet kaldstart og småkjøring en stor faktor, sier Sorteberg.

Les også

Dieselskandalen: Slik kan de ha utført jukset

Les også

Fullt kaos rundt Volkswagen-sjefens fremtid

Les også

– Best å ikke si noen ting

Her kan du lese mer om