Oljekrasjets tapere kommer opp fra dypet

Investorer har igjen begynt å snuse på markedet for dypvannsrigger. Ny oljeprisboom og nye investeringer setter fart i oljeleting til havs. 

Oljeselskaper med virksomhet til havs tiltrekker seg igjen investorer som satser på at neste år vil bringe bedre fortjeneste.

Her kan du lese mer om