Foto: Handout Reuters

8 grunner til hvorfor verden bekymrer seg for Russlands naturgassrørledning

Verden bekymrer seg for en gassledning mellom Russland og Tyskland. Hva er grunnen til at verdens ledere er murrer over 1230 kilometer med gassrør?

En planlagt rørledning for naturgass fra Russland til Europa skaper geopolitisk uro.