Gassfunn i Nordsjøen

Men Statoils ressursanslag er blitt redusert.

Hommedal, Marit
Publisert:,

Statoil er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 15/6-11 S og avgrensningsbrønn 15/6-11 A, om lag fire og to kilometer sørøst for Dagnyfunnet i Nordsjøen, skriver Oljedirektoratet.

Det ble boret en undersøkelsesbrønn på prospektet Dougal.

Her ble det kun påtruffet spor av hydrokarboner i Huginformasjonen, og brønnen klassifiseres som tørr, melder Statoil.

Deretter ble det boret en avgrensningsbrønn på Dagny sentral, også denne i Huginformasjonen. I denne brønnen ble det påtruffet en gasskolonne på 30 meter.

De to brønnene gjør at de utvinnbare estimatene for Dagny-funnet nå lyder på et sted mellom 20 og 40 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, mot mellom 15 og 50 millioner kubikkmeter før brønnene ble boret, skriver Petromedia.

- Hensikten med brønnene var å teste produksjonsegenskapene i reservoarbergarter tilhørende Hugin-formasjonen, samt å påvise tilleggsressurser til en Dagny/Ermintrude-utbygging, uttaler Statoils leder for Dagny/Ermintrude utbyggingsprosjektet, Svein Olav Høyland i en pressemelding.

Foreløpig estimat av ressursgrunnlaget for en Dagny/Ermintrude-feltutbygging er på mellom 125 og 250 millioner fat oljeekvivalenter.

Flere nyheter hos E24

Her kan du lese mer om