FNs klimapanel ber Norge la oljen ligge

FNs klimapanel ber i sin tredje rapport som offentliggjøres om en uke, om at Norge og andre rike land må la oljen ligge.

VIL LA DET SORTE GULLET LIGGE: FN vil at Norge og andre rike land tar ansvar for klimaendringene ved å la være å pumpe opp oljen. Bildet er tatt i forbindelse med en oljelekkasje på Statfjord A i 2008.

Hallgeir Vågenes
Publisert:,

I det siste rapportutkastet til FNs klimapanel slår panelet fast at tre firedeler av verdens kull- og oljereserver må bli liggende i bakken, skriver Aftenposten.

Rapporten som legges fram palmesøndag, er den tredje delrapporten til panelets hovedrapport for 2013 og 2014. Rapporten ferdigstilles i oktober i Berlin. Delrapporten som lanseres 13. april, har navnet «Hva kan gjøres for å stanse klimaendringene?»

I delrapporten snakker panelet om olje- og kullreserver som både er teknologisk mulige og økonomisk lønnsomme å utvinne. Klimapanelet, som samler inn all klimaforskning fra hele verden i rapporter, fastslår at utslippene av klimagasser må kuttes med 40 til 70 prosent fra dagens nivå.

Skal man oppnå dette, kreves det ifølge Aftenposten såkalt ekstremutbygging av fornybar energi, så mye kjernekraft som anses forsvarlig og CO2-prising som gjør storstilet satsing på CO2-fangst lønnsom. Vi har 15 år på oss til å få gjort jobben.

Les også:


Siv Jensen advarer om farene ved sin egen miljødobling
EU utsetter diskusjon om klimamål
Bloomberg blir klimautsending for FN
Miljøguru Nicholas Stern: - Kom dere ut i gatene og på Facebook
Ap, KrF og V vil trekke oljefondet ut av kull
Total flopp for klimakvotene: To av tre legger ned salget

Her kan du lese mer om