Nordea spår høyere vekst i oljeinvesteringene i 2019 og 2020

Carina Johansen
  • TDN
Publisert:

Analytikerne i Nordea Markets spår høyere oljeinvesteringer i 2019 og 2020 enn tidligere indikert i Statistisk sentralbyrå (SSB) sin investeringsundersøkelse.

Torsdag neste uke legger SSB frem investeringsundersøkelsen som er basert på ferske anslag for oljeinvesteringer fra oljeselskapene på norsk sokkel.

Analytikerne i Nordea Markets venter en oppjustering av anslagene siden forrige undersøkelse og ser for seg oljeinvesteringer på 184 milliarder kroner i 2019. Dette er noe høyere sammenlignet med den forrige investeringsundersøkelsen, publisert i august, som indikerte oljeinvesteringer på 181 milliarder kroner i 2019.

Dersom analytikerne i Nordea Markets treffer med sine anslag indikerer dette en realvekst i oljeinvesteringene på 16 prosent, noe høyere enn Norges Bank sin prognose som er 14,5 prosent vekst i 2019.

Meglerhuset forventer også at anslagene for 2020 oppjusteres noe i den kommende målingen, særlig når Balder X og Ærfugl fase 2 vil bli inkludert i undersøkelsen. Analytikerne forventer at undersøkelsen vil indikere oljeinvesteringer på 191 milliarder kroner i 2020, noe som medfører en realvekst på 2,5 prosent.

Dette er i tråd med Norges Bank sine prognoser for 2020.

«I sum, så forventer vi at den kommende investeringsundersøkelsen for fjerde kvartal vil signalisere sterk vekst i oljeinvesteringer i 2019 og en avdempet vekst i 2020», skriver analytikerne.

Les også

Frp: MDG er totalt frikoblet fra virkeligheten

Les også

Equinor kjøper inspeksjons-tjenester for 3,5 milliarder