Milliarder i spill for norsk oljeservice-næring: Nå starter høstjakta på Sverdrup-kontrakter

Statoil og partnerne på det gigantiske Johan Sverdrup-feltet har delt ut kontrakter for 43 milliarder allerede. I høst kommer det enda mer. Se listen!

DEN MEKTIGE OLJETRIOEN: Direktør for feltutbygging og utbyggingen av Johan Sverdrup, Kjetel Digre (t.v.) , direktør for Johan Sverdrup-feltet, Øivind Reinertsen og konserndirektør for norsk sokkel, Arne Sigve Nylund, i Statoil styrer det som er den viktigste utbyggingen på norsk sokkel på årevis.

Marius Lorentzen/E24
Publisert:,

Torsdag kom nyheten som mange hadde ventet på, men som likevel er en viktig bekreftelse for Kværner og verftet på Verdal.

Statoil annonserte at nettopp Verdal-verftet til Kværner får bygge plattformunderstellet til boreplattformen på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen - et av de største funnene i norsk oljehistorie.

Feltet vil stå for 25 prosent av all norsk oljeproduksjon når det er på topp, og det er anslått at utbyggingsfasen vil kunne skape så mye som 51.000 årsverk.

Mer i kjømda

Med forrige ukes kontrakt har Kværner sikret den siste av to intensjonsavtaler som ble annonsert i fjor, samtidig som selskapene inngikk en rammeavtale for utviklingen og byggingen av plattformunderstell til installasjoner på norsk sokkel.

I januar forpliktet Statoil seg til det første av de to understellene, og det var da understellet til stigerørsplattformen som man bestilte. Byggingen av den er allerede i gang på Verdal-verftet.

Hverken Statoil eller Kværner vil si noe om hva torsdagens kontrakt er verdt grunnet konkurransehensyn.

Kværner deltar nemlig også i anbudene om å levere de to siste understellene på Sverdrup-feltet, i tillegg til at de er interessert i å delta i anbud når man om noen år skal dele ut kontrakter for fase to av utbyggingen på megafeltet.

Kontraktsverdien ligger trolig på rundt en milliard kroner. Da intensjonsavtalen ble annonsert ble den nemlig verdsatt til rundt tre milliarder, og i januar opplyste Kværner at understellet på stigerørsplattformen er verdt to milliarder.

Les også

Disse har fått kontrakter på gigantfeltet

Nytt kontraktsrush i høst

Torsdag fikk Kværner Verdal besøk av én av kanskje de mektigste mennene i norsk oljenæring om dagen, Kjetel Digre i Statoil.

Han er prosjektdirektør for Johan Sverdrup-feltet, og signerte torsdag kontrakten med Kværner. Digre leder arbeidet med å dele ut kontrakter for titalls milliarder kroner til leverandørnæringen, slik at utbyggingen går som planlagt.

– Er kakefesten i gang der oppe?

– Jeg vet ikke om kakefesten har startet, men vi fikk gjennomført den formelle kontraktsigneringen og gått gjennom hvor langt vi er kommet.

Torsdagens nyhet markerer på mange måter starten en enormt viktig høstsesong for leverandørindustrien.

Selv om Statoil og partnerne allerede har delt ut kontrakter for 43 milliarder kroner (inkludert 96 av 121 utstyrspakker), er det en rekke viktigste kontrakter igjen i det som kalles fase én av Sverdrup-utbyggingen.

Den omfatter blant annet fire plattformer, og det er fase én som skal være klar slik at produksjonen kan starte på tampen av 2019. Fase to skal være klar litt utover på 2020-tallet.

Les også

– Vi må nok forberede oss på ytterligere reduksjoner

Her er de viktigste kontraktene som gjenstår i tiden fremover:

  • Gjenværende stålunderstell til prosess- og boligplattformene
  • Kontrakt for kraftkabel for strømforsyningen fra land
  • Flotell (hotellrigg)
  • Undervannsproduksjonssystemer
  • Rørinnkjøp, -coating og -legging
  • Rørinnkjøp og legging – feltrør
  • Etter dette kommer det kontrakter for ferdigstillelse og oppkobling (hook-up) av plattformer, understell og andre installasjoner i 2016

(saken fortsetter under bildet.)

GIGANTINVESTERING: Johan Sverdrup-feltet er det største industriprosjektet i Norge på lang tid, og det enorme funnet sikrer Norge arbeidsplasser og milliardinntekter i lang tid. Her er en illustrasjon av den første fasen av feltet med sine fire plattformer og andre installasjoner.

Enormt viktige

– Det meste av disse kontraktene vil komme i høst, slik at vi får på plass hovedaktørene og kan starte arbeidet med planlegging og gjennomføring, sier Digre.

I den norske leverandørindustrien er kontraktene på Sverdrup-feltet enormt viktige nå som bransjen opplever en kraftig nedtur.

Mens oljeselskaper verden over har kuttet eller utsatt en rekke nye utbygginger og modifikasjonsarbeider, går utbyggingsprosjektet for Sverdrup fremover med full fart. Det enorme funnet er nemlig ikke bare stort, men også svært lønnsomt.

Mens Aibel og Kværner har vunnet hver sin kontrakt for plattformdekkene, stakk Samsung Heavy Industries av med seieren for de to siste plattformdekkene. Kjetel Digre bekrefter at det fortsatt er interesse fra utenlandske aktører på de gjenværende kontraktene:

– Det er aktører innen bygging av stålunderstell som både har evnen og kapasiteten til å håndtere de to siste kontraktene, slik at vi har en god konkurranse i anbudsrundene.

Les også

SSB: Tror på lavere oljeinvesteringer – lenger

Selv om norsk leverandørindustri for noen år siden mistet en rekke lukrative kontrakter til konkurrenter i Asia, har selskaper i Norge så langt sikret seg en stor del av kontraktskaken.

Ifølge Statoil har leverandører med norsk fakturaadresse, altså norske selskaper eller den norske virksomheten til utenlandske selskaper, så langt sikret seg kontrakter til en verdi på mer enn 33 milliarder kroner.

Det utgjør omkring 75 prosent av alle kontraktene som så langt er tildelt, inkludert hovedkontrakter og utstyrspakker.

Totalt skal det investeres 117 milliarder i den første fasen av Johan Sverdrup, men dette inkluderer også Statoils egen ressursbruk, i tillegg til innkjøpene de gjør.

(Saken fortsetter under bildet.)

VANT KONTRAKTER: Kværners anlegg i Verdal.

Kværner

Kapasitet kunne skapt trøbbel

Når det gjelder fremdriften for hele Johan Sverdrup-prosjektet, sier Kjetel Digre at alt foreløpig går som planlagt.

– Sverdrup er et uhorvelig stort prosjekt med mange aktører, og det vil alltid være ting som dukker opp, men det er ingenting som har vært unormalt eller overraskende. Vi har den samme planen og det samme budsjettet som vi la opp til.

Det er derimot ikke sikkert at utbyggingen kunne gått fremover slik den gjør, hadde det ikke verdt for nedturen som nå rammer leverandørindustrien. Uten den, kunne nemlig kapasiteten hos leverandørene til å faktisk gjennomføre prosjektet vært et problem, ifølge Statoils prosjektdirektør.

Når E24 spør prosjektdirektøren om leverandørene nå er villige til å strekke seg lenger når det gjelder pris og andre hensyn i anbudene, svarer prosjektdirektøren slik:

– Det første aspektet handler egentlig om at vi for noen år siden ville diskutert om det ville vært kapasitetsproblemer for å klare å gjennomføre prosjektet. Det er så store jobber og kontrakter i dette prosjektet, slik at det viktigste poenget er at vi nå ser en bransje som både har kompetansen og kapasiteten til å gjennomføre dette.

Les også

Nå skal Lundin ut på rigg-shopping igjen: Varsler større letetokt i Barentshavet

– Det andre aspektet av dette er at det er en fordel at både operatørene og leverandørene nå jobber med forbedringer og effektiviteten. Det ser vi klare resultater av i prosessen.

– Har dere endret på kravene i denne prosessen?

– Vi har jo et stort STEP-program (Effektiviseringsprogrammet som ble igangsatt i fjor, journ.anm.) der vi blant annet arbeider med å se på kravene våre. I fase én av Sverdrup-utbyggingen har vi tatt med de oppdaterte kravene våre. I tillegg har vi kommet med mer presise krav enn det som har vært tilfellet tidligere.

Digre forteller at han fortsatt håper å klare å redusere kostnadene fra budsjettet på rundt 117 milliarder for den første fasen, men at det fortsatt er for tidlig å anslå hvor man er når fasiten er klar ved produksjonsstarten mot slutten av 2019.

MILEPÆL: Det skapte oppmerksomhet da olje- og energiminister Tord Lien (FrP) offisielt mottok plan for utbygging og drift (PUD) for oljefeltet Johan Sverdrup i vinter. Feltet er et av de største i Norge noensinne.

Audun Braastad/

– Har funnet bedre løsninger sammen

Tilbake i hjørnesteinsbedriften i Verdal har Kværners folk allerede startet med arbeidet på understellet til stigerørsplattformen og nå skal man altså få bygge minst ett understell til for Sverdrup. I Kværner håper man selvfølgelig på å vinne kontraktene på de to siste understellene.

– Det er gått ett år siden vi undertegnet intensjonsavtalen med Kværner, sier Digre og forteller at Kværners ingeniørkorps har jobbet tett med Statoils folk som er involvert i Sverdrup-prosjektet.

Les også

Sjeføkonomens dystre spådom: – Full krise i Norge i 2019

– Sammen har vi rett og slett funnet bedre løsninger, blant annet ved at understellene kan håndtere mer vekt hvis det blir nødvendig, samtidig som vi har klart å redusere mengden stål som må til for å bygge dem, sier Digre.

– Betyr det at dere har klart å få ned kostnaden?

– De har jo jobbet med understellet til stigerørsplattformen i et halvt år og de har forbedringsgrep som de skal levere på, sier Digre.

I rammeavtalen som Kværner og Statoil inngikk i fjor, ble man enige om et stort samarbeid som også går utover selve Sverdrup-utbyggingen. Rammeavtalen som løper frem til 2020 betyr at de to skal samarbeide om innkjøp, prosjektering, fabrikasjon og prosjektledelse i forbindelse med bygging av plattformunderstell.

Statoil og Kværners samarbeid skal også jobbe med å få standardisert og effektivisert byggingen, slik at utbyggingskostnadene til Statoil bli lavere og konkurranseevnen til Kværner blir bedre.

Les også

Kværner må fortsatt kjempe: - Det er ingen eksklusivitet

– Drar byggingen av de to understellene på Sverdrup nytte av denne standardiseringen?

– De fire understellene er ikke like. De skal håndtere forskjellige vektmasser og det er forskjeller mellom hvilke funksjoner de skal støtte. Understellet på boligplattformen er for eksempel relativt lite komplekst, mens understellet til stigerørsplattformen har mange rør som skal føres gjennom understellet. Standardiseringen handler hovedsakelig om hvilke designløsninger man velger, gjennomføringen og synergiene lokalt hos Kværner, sier Digre.

Les også

Departementet godkjenner Johan Sverdrup-planer

Les også

Må selge eller låne penger for å betale utbytte: – Salg er også en måte å skape verdier på

Les også

Statoil tror på oljepris på 80 dollar i 2018

Her kan du lese mer om