Fornybar energi i u-land: Norge best i Norden, men kan gjøre mer i landene

Norge har en mer aktiv fornybarklynge i u-land enn våre naboland, viser fersk rapport. Nå kan budsjettavtalen for 2019 sette ytterligere fart på investeringene.

ØNSKER GARANTIER: Solkraftnæringen og Zero har fortsatt nye garantier til fornybar energi i utviklingsland på ønskelisten, og nå skal regjeringen utrede spørsmålet. En fersk Multiconsult-rapport viser at Norge har den fornybarklyngen som er mest aktiv i utviklingsland av de nordiske landene, men at mer kan gjøres. Bildet viser montering av solkraftmoduler i Sør-Afrika.

Foto: Scatec Solar
Publisert:,

Norge har den mest aktive klyngen i Norden av kommersielle selskaper som satser på fornybar energi i u-land, ifølge en fersk rapport som Multiconsult har laget for Zero, Norfund og Solenergiklyngen.

Blant annet har norske selskaper som Scatec Solar og Norfund vært med på en rekke sol-, vind- og vannkraftprosjekter i utviklingsland.

Men det er muligheter for å stimulere fornybarklyngen ytterligere med nye typer garantier etter modell fra Sverige og Danmark, ifølge rapporten fra Multiconsult, som legges frem i Oslo tirsdag.

Rapporten kommer kort tid etter at regjeringspartiene og KrF den 20. november ble enige om å utrede en garantiordning som kan bidra til ytterligere økte investeringer i fornybar energi i u-land.

Les også: (+) Kan solenergi-bransjen overleve uten subsidier?

Nå håper fornybarklyngen og miljøvernere at nye garantier kommer på plass, slik at Norges investeringer kan øke ytterligere, og bidra til at fattige land velger ren energi som vind, vann og sol heller enn fossile kraftverk og dieselaggregater.

– Denne rapporten gir et godt grunnlag til en slik utredning, som vi håper og tror vil føre til opprettelsen av en ny garantiordning, som kan mobilisere større investeringer, sier Zero-leder Marius Holm.

Sliter med finansieringen

Selv om fornybar energi har falt enormt i kostnad, tas fortsatt kull- og gasskraft og dieselaggregater i bruk i mange land for å sikre nok energi.

Ofte kan sol-, vind- og vannkraftprosjekter strande på finansiering, for eksempel på grunn av politisk og finansiell risiko i land med svake styringssett.

– I kampen mot klimaendringer står ett av de viktigste slagene om hvorvidt utviklingsland vil basere sin vekst ut av fattigdom på fossile eller fornybare energikilder. Rapporten viser at Norge er i ferd med å utvikle en næringsklynge som, med de rette incentivene, kan gi viktige bidrag til å vinne dette slaget, sier Holm.

Multiconsult peker på at Norge har kommet langt, og at selskapet Norfund har hatt en pådriverrolle som lokomotiv inn i disse markedene. Norge kunne dog ha gjort enda mer for å øke investeringene i u-land, blant annet gjennom nye garantiordninger, ifølge rapporten.

«Det er sannsynlig at mer kan oppnås gjennom nyskapende innfallsvinkler, økt støtte i en tidlig fase av prosjekter og oppskalering, og økt tilgang til tiltak for å redusere risiko», skriver Multiconsult.

Les også

Equinor vurderer «lavkarbon-pakke»: Vil selge gass og strøm i pakkeløsning

Kan lære av nabolandene

Norge har lenge vært opptatt av å sikre den norske energibransjen tilgang til nye markeder, mens Danmark har satset mye på eksporthjelp til danske utstyrsleverandører som blant andre vindturbinprodusenten Vestas. Svensk u-landspolitikk har hatt mindre fokus på energi, ifølge rapporten.

Multiconsult sier at Norge likevel kan lære av svenske og danske ordninger. Blant annet har danskene garantiordninger som fordeler risiko over porteføljer av prosjekter i stedet for enkeltprosjekter, noe som kan gi mulighet for å ta større risiko i enkelte prosjekter.

– Det er svært interessant at Danmark har lyktes i å mobilisere flere pensjonsfond inn i investeringer i fornybar energi, gjennom et felles fond støttet av garantier, sier Trine K. Berentsen, leder i Solenergiklyngen.

– Svenskenes bruk av delvis bistandsfinansierte garantier, er også̊ noe Norge bør kunne lære av, sier Berentsen.

Har bedt om garantier

E24 har tidligere skrevet at Norges «grønne klynge» har foreslått en garantiordning gjennom garantiinstituttet GIEK på fem milliarder kroner, som den anslår ville kunne utløse investeringer på opptil 80 milliarder kroner.

Slike garantier vil kunne gi drahjelp til norske selskaper innen sol-, vind- og vannkraft, som for eksempel Scatec Solar, SN Power, Norsun, Elkem, Multiconsult, Equinor, DNV GL, Malthe Winje, Empower, Bright Products, Trønderenergi, Flowpower, Norsk Vind Energi AS og SunErgy.

Les mer: Tror nytt garantifond kan utløse 80 milliarder i «grønne» investeringer

Stortinget ba i 2016 regjeringen om å opprette en ny ordning i GIEK som kunne håndtere politisk og kommersiell risiko i fornybarinvesteringer i u-land, men i 2018-budsjettet avviste regjeringen dette og sa at dagens virkemidler er tilstrekkelige.