EU-støtte til norsk-skotsk kraftkabel

EU bidrar med over 10 millioner euro i finansiering av den 650 kilometer lange kraftkabelen NorthConnect mellom Norge og Skottland.

FÅR STØTTE: Svenske Vattenfall er en av eierene i selskapet som får støtte, NorthConnect.

Foto:
Publisert:

Kraftkabelen mellom Sima i Hordaland og Aberdeenshire i Skottland har planlagt byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2022.Pengene kommer fra EUs støtteordning for infrastrukturprosjekter av felles europeisk interesse, Connecting Europe Facility (CEF), opplyser NorthConnect i en pressemelding fredag.

– Beslutningen viser at EU vurderer NorthConnect til å være en svært viktig brikke i utviklingen av et felles europeisk kraftmarked. Kabelen vil styrke forsyningssikkerheten og bidra til lavere klimautslipp i EU gjennom effektiv integrasjon av fornybare energikilder på tvers av landegrenser, sier Richard Blanchfield, NorthConnects delprosjektleder i Storbritannia.

NorthConnect er eid av svenske Vattenfall og de tre norske kraftselskapene E-CO Energi, Agder Energi og Lyse.