Palmeolje godkjent til bruk i biodiesel

Miljødirektoratet har godkjent et avfallsprodukt fra palmeolje til bruk i miljøvennlig biodiesel.

AVVIST: I fjor avviste stortingsflertallet et forslag fra SV om å slutte å bruke biodrivstoff basert på palmeoljeprodukter

Foto: Berit Roald NTB scanpix
Publisert:

Ifølge Bergens Tidende , Adresseavisen og Aftenposten dreier det seg om en søknad fra verdens største biodieselprodusent; det finske selskapet Neste.

Godkjenningen innebærer at drivstoff basert på avfallsproduktet palm effluent sludge (PES) kan brukes til å innfri omsetningskravet for bruk av biodiesel. Fra 1. januar i år skal minst 7 prosent av alt drivstoff i veigående transportsektor være biodiesel.

I EUs fornybardirektiv gis biodrivstoff basert på avfall og produksjonsrester dobbelt verdi. 1 liter slik biodiesel teller som 2 liter når utslippsreduksjoner i transportsektoren skal regnes ut.

I fjor høst avviste stortingsflertallet et forslag fra SV om å slutte å bruke biodrivstoff basert på palmeoljeprodukter. Forslaget fikk kun støtte fra Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne.

Les også

Kraftig økning i bruk av palmeolje som drivstoff i EU

Les også

Lanserer fornybar diesel-kjede

Les også

Strengere krav til bruk av palmeolje i biodrivstoff

Her kan du lese mer om