Tror på oljevekst i 2017: Venter dobbelt så mange utbygginger

Oljeselskapene øker investeringene med tre prosent i 2017, og antallet nye prosjekter dobler seg fra i fjor, tror analytikerne i Wood Mackenzie.

SPÅR OPPGANG: Oljebransjen globalt vil trolig investere mer i år enn i fjor, ledet an av amerikansk skiferolje, tror analyseselskapet Wood Mackenzie. Bildet viser et anlegg i Eagle Ford, Texas.

Foto: Ole Jørgen Bratland, Statoil
Publisert:

Globale oljeinvesteringer har falt kraftig siden 2014.

Men i år kan de snu, tror analyseselskapet Wood Mackenzie.

Selskapet tror globale oljeselskapers investeringer i leting og utvikling vil øke med tre prosent til 450 milliarder dollar (3.875 milliarder kroner) i 2017, sammenlignet med året før.

Dessuten vil antallet nye olje- og gassutbygginger som blir besluttet globalt trolig doble seg fra i fjor til i år, tror selskapet.

– Den globale investeringssyklusen vil vise de første tegnene til vekst i 2017, og avslutter dermed en knusende toårig nedgang i investeringer, sier Malcolm Dickson, Wood Mackenzies ledende analytiker innen oppstrøms olje- og gassproduksjon.

Oljeselskapene vedtok bare ni større utbygginger i 2016, men dette tallet vil stige til mer enn 20 i år, spår han.

Mange av utbyggingene er mindre og enklere enn gigantprosjektene som ble satt i gang i perioden før 2014, da oljeprisen lå på over 100 dollar fatet i flere år.

Les også

Slik blir oljebremsen i 2017

– Selskapene vil få mer igjen for pengene, sier Dickson.

– Dette er delvis et resultat av at man flytter kapitalen bort fra komplekse megaprosjekter til mindre, trinnvise utvidelsesprosjekter i kanadisk oljesand og på dypt vann, sier han.

Ned 40 prosent

Dette er likevel ikke et varsel om at gullalderen i oljeindustrien er på full fart tilbake.

Investeringene ligger fortsatt 40 prosent under nivået i 2014, og antallet utbygginger i år er langt under gjennomsnittet på 40 per år i perioden mellom 2010 og 2014, ifølge Wood Mackenzie.

Malcolm Dickson, oljeanalytiker i Wood Mackenzie

Foto: Wood Mackenzie

Kostnadene i oljeindustrien vil fortsette å falle gjennom 2017, mens selskapene fortsetter å slanke seg, mener Wood Mackenzie.

Dette rimer også med Statoil-sjef Eldar Sætres utsagn denne måneden om at omstillingen i den norske oljebransjen vil fortsette i 2017.

Les mer: Slik blir oljebremsen i 2017

Godt nytt for Norge

En av de gode nyhetene for Norge er at dypvannsprosjekter kommer tilbake, ifølge Wood Mackenzies ferske rapport «Fem ting å se på i 2017».

– Industrien har valgt ut de beste prosjektene som de vil optimalisere og fortsette med. I 2017 vil den måtte rette oppmerksomheten mot den neste bølgen av investeringer for å gjøre dem klare til beslutning, sier Dickson.

KOMMER TILBAKE: I år kommer oljeselskapene til å vedta flere prosjekter enn i de siste to årene, spår Wood Mackenzie. Grafen viser investeringsbeslutninger i prosjekter på over 50 millioner fat oljeekvivalenter de siste ti årene, med anslag for 2017.

Foto: Wood Mackenzie

Rapporten understreker likevel at flere dypvannsprosjekter har en utfordrende økonomi. Av 40 større prosjekter på dypt vann som ennå ikke er besluttet, vil halvparten slite med å oppnå en internrente på 15 prosent ved en oljepris på 60 dollar fatet.

Internrenten brukes ofte av oljeselskapene som et mål på et prosjekts avkastning, og kan brukes til å sammenligne lønnsomheten mellom ulike prosjekter.

Les også

Den nye oljeministeren om de store energispørsmålene

Statoils svært lønnsomme Johan Sverdrup-felt har en beregnet internrente på 23 prosent, ifølge en tidligere vurdering fra Wood Mackenzie.

For å bedre lønnsomheten kreves det fortsatt kostnadskutt i en del prosjekter, mener selskapet.

– I bedre form

Etter flere år med betydelige kostnadskutt har mange oljeselskaper klart å gjøre utbygginger lønnsomme på langt lavere oljepriser enn for noen år siden.

Blant annet har Statoil kuttet kostnadene i felt som ennå ikke er besluttet slik at de i gjennomsnitt er lønnsomme ved 41 dollar fatet, mens de samme feltene trengte en pris på 70 dollar fatet i 2013.

Les også

Værmeldingen bidrar til prishopp på gass i Europa

På Johan Castberg-feltet i Barentshavet har Statoil droppet oljerør og terminal på land og halvert utbyggingskostnadene, slik at prosjektet er lønnsomt med en oljepris på ned mot 40 dollar fatet.

Slike dramatiske reduksjoner i kostnader og en kraftig forbedring av feltenes lønnsomhet er et gjennomgående tema i bransjen, mener Wood Mackenzie.

– 2017 kommer til å demonstrere hvor effektiv olje- og gassindustrien har blitt, og vise prosjekter som jevnt over er i bedre form, sier Dickson.

Les også: 440.131 oljejobber har forsvunnet globalt

Tror USA øker

I USA har oljeprodusentene vært særlig effektive i å kutte kostnader, og det er der oppgangen vil bli sterkest i år, tror Dickson.

– Det har vært en dramatisk økning i effektiviteten i sektoren, noe som vises av borelagene som nå fullfører brønnene opptil 30 prosent raskere, sier han.

Investeringene i produksjon av skiferolje vil trolig øke med hele 23 prosent fra i fjor til i år, til 61 milliarder dollar, tror Wood Mackenzie. Mange av disse ressursene trenger lav oljepris for å bli lønnsomme, og produksjonen kan raskt skaleres opp.

Les også

Oljeåret – fra 27 til 57 dollar

Økt USA-produksjon

I fjor produserte USA 8,9 millioner fat olje per dag. I en fersk rapport spår USAs energienhet EIA at produksjonen vil øke til 9 millioner fat per dag i år og 9,3 millioner fat per dag i 2018.

Samtidig forventer EIA at prisen på Brent-olje vil ligge på 53 dollar fatet i snitt i år og 56 dollar fatet i snitt neste år.

Kostnadene i USAs oljebransje kan komme til å begynne å øke igjen i 2017, hvis aktiviteten tar seg mye opp, tror Wood Mackenzie. Men selskapet tror at dette vil bli kompensert for ved økt effektivitet i eldre oljeregioner i USA, der boretempoet fortsatt kan økes mye, mener selskapet.