Fylkesmannen ga Trønderenergi medhold: Frøya kommunes stansvedtak oppheves

Kommunestyret på Frøya vedtok i april å stanse utbyggingen av 14 vindturbiner. Avgjørelsen er nå kjent ugyldig. 

UPOPULÆRE PLANER: Vindkraftplanene har møtt store protester.

Foto: Ronny Teigås NTB scanpix
Publisert:,

Frøya kommune sitt vedtak fra 15. april om å pålegge stans av arbeider med bygging av anlegget Frøya vindkraftverk, oppheves.

– Vi er glad for at fylkesmannen er så tydelig i vår favør. Trønderenergi har nå fått den nødvendige avklaringen vi trenger for å starte opp arbeidet igjen med byggingen av Frøya vindpark. Hvor fort det kan skje må vi komme tilbake til, sier Bengt Eidem i Trønderenergi.

Frøya kommune vedtok i april å stanse utbyggingen av 14 vindturbiner, en avgjørelse Trønderenergi deretter påklaget til fylkesmannen.

Fylkesmannen har nå kommet til at vedtaket bygget på en uriktig anvendelse av regelen om utløp av dispensasjonens gyldighet i tre år.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre.

Les også

Professor synes det er rart at mange vil være vindkraftkommuner

Spørsmål om frist på tre år

Bakgrunnen er det ekstraordinære kommunestyremøtet på Frøya i april, der 20 av 22 politikere stemte for å stanse Trønderenergis utbygging.

Her ble det vurdert om utbyggingsselskapet Trønderenergi Vind faktisk hadde startet utbyggingen av vindkraftanlegget på Frøya.

Selskapet hadde fått en treårig dispensasjon slik at vindkraftverket kunne bygges i det som opprinnelig er et landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), noe som krevde oppstart av arbeidene innen søndag 7. april. Dersom oppstart ikke hadde skjedd innen den fristen, ville dispensasjonen ikke lenger være gyldig.

Les også

Tyske eiere bak det omstridte vindprosjektet på Frøya: – Vi skal bygge vindparken

Demonstrasjoner har skylden

Fylkesmannen konkluderer at Trønderenergi har gjort det de kan for å sette i gang innen fristen, men at grunnen til at planene ikke ble gjennomført skyldes at demonstranter hindret arbeidet.

– Vi finner det klart at tiltakshaver vil ha begynt gravingen hvis det ikke hadde vært for demonstrantene. Disse omstendigheter, jf. ovennevnte uttalelser, tilsier at treårsfristen må anses avbrutt og at dispensasjonen derfor ikke er bortfalt, heter det i vedtaket.

Misnøyen har nemlig vært svært synlig i øykommunen i Trøndelag.

En folkeavstemning hvor 74 prosent av de stemmeberettigede deltok sa i 2005 ja til vindprosjektet. Under halvparten av de stemmeberettigede i kommunen deltok derimot i en ny avstemning i år, og 78,7 prosent av disse stemte nei, ifølge Adressa.

Her kan du lese mer om