Equinor har råd til både olje og havvind: – Har en veldig sterk balanse

Equinor planlegger vindkraftprosjekter for flere titalls milliarder, men er ikke bekymret for at pengebruken på fornybar energi skal gå ut over satsingen på olje og gass.

STORE PENGER: Nye, store havvindprosjekter koster flere titalls milliarder kroner. Men Equinor er ikke redd for at havvindsatsingen skal gå ut over kjernevirksomheten innen olje og gass. Dette er Dudgeon-vindparken i Storbritannia.

Foto: Jan Arne Wold, Woldcam
Publisert:

De siste årene har havvindprosjektene økt kraftig i størrelse, omfang og kapasitet, noe som legger beslag på mye kapital hos utbyggere som danske Ørsted og norske Equinor.

Den siste tiden har Equinor kjøpt en rekke lisenser i flere land, og kjempet i budrunder om vindkraftprosjekter til mange titalls milliarder kroner.

Selskapet hadde blant annet planer om å bygge ut Boardwalk-prosjektet til rundt 25 milliarder kroner i New Jersey, men tapte i forrige måned budkampen mot danske Ørsted.

I en lignende auksjon i New York vant både Equinor og Ørsted frem, og dermed skal Equinor bygge ut Empire-prosjektet til rundt 25 milliarder kroner – en investering på størrelse med Gina Krog-feltet på norsk sokkel.

Med så dyre prosjekter kan vindsatsingen fort spise en del av selskapets årlige investeringer på mellom 10 og 11 milliarder dollar (86,5-91 milliarder kroner).

– Vi har en ambisjon på at 15 til 20 prosent av investeringene i 2030 skal være innenfor fornybarsegmentet, og det vil representere 100 milliarder kroner over den tiden, sier finansdirektør Lars Christian Bacher i Equinor til E24.

– Dette prosjektet (Empire, journ.anm.) er vi veldig glade for, dette er en viktig byggekloss i det å kunne nå den ambisjonen, sier han.

– Sterk balanse

Så langt er Empire det eneste større havvind-prosjektet Equinor har forpliktet seg til å bygge ut de neste årene, men selskapet lukter på en lang rekke nye prosjekter i land som Korea, USA og Polen.

Hvis alle disse prosjektene skal bygges ut, vil selskapet trolig slite med å holde seg innenfor sin egen ramme på rundt 100 milliarder kroner i totale investeringer i nye energikilder frem mot 2030.

– Har dere finanser til å dekke så store investeringer i tillegg til olje og gass – dere skal investere mye der òg?

– Vi skal investere mye der òg. Vi har en veldig sterk balanse, vi har en god kontantbeholdning, en veldig lav gjeldsgrad og veldig god rating – den beste vi kan få, faktisk, sier Bacher.

– Så vi er et mye mer robust selskap i dag, i mye bedre posisjon til å bygge stein på stein den reisen vi skal gå innenfor olje og gass og innenfor fornybarsegmentet, sier Bacher.

Ønsker mer informasjon

Sparebank1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen er blant dem som etterlyser mer informasjon om Equinors planer for havvinden, som tar stadig mer av selskapets tid og krefter.

– Vi mener at den foretrukne løsningen, sett fra en investors synspunkt, er at fornybarvirksomheten splittes ut. En slik utskilling ble gjort med suksess for Fuel and Retail, skriver Sveen-Nilsen i et notat.

Fuel and Retail er selskapets tidligere bensinstasjonsvirksomheten, som i 2012 ble solgt til kanadiske Alimentation Couche-Tard og senere omdøpt til Circle K.

Sveen-Nilsen erkjenner likevel at dagens fornybarvirksomhet er på et helt annet stadium enn Fuel and Retail.

Equinors finansdirektør er klar på at selskapet ikke har noen planer om å skille ut vindkraften i et eget selskap.

– Det er ikke på agendaen, sier Bacher.

Vurderer å rapportere mer

Sveen-Nilsen ønsker seg mer informasjon om fornybarvirksomheten, slik at analytikere kan gjøre bedre regnestykker på lønnsomheten.

– Driftsresultat og investert kapital per kvartal kunne vært en start, skriver Sveen-Nilsen i sitt notat.

Bacher sier at Equinor vil begynne å informere investorer mer om havvind-virksomheten etter hvert som den blir en større andel av selskapet. Så langt utgjør inntektene fra havvind en ganske liten del av Equinors totale omsetning.

– Etter hvert som denne virksomheten blir mer materiell i størrelse sammenlignet med de andre, så vil det på ett tidspunkt være naturlig for oss å rapportere dette som et eget segment. Der er vi ikke i dag, sier finansdirektøren.

Selskapet har for øvrig kvittet seg med vindkraftvirksomhet før. Daværende Statoil var tidligere en stor aktør innen vindkraft på land i Norge, men bestemte seg i 2010 for å selge seg ut av denne virksomheten for å satse på havvind.

Lukter på mange prosjekter

Det norske energiselskapet er interessert i havvind i en rekke land, men så langt har det bare resultert i noen få prosjekter. Equinor har også understreket at det bare vil satse på de aller beste prosjektene.

Selskapet er blant annet i ferd med å utvikle et nytt flytende havvindprosjekt utenfor Sør-Korea, Donghae-1 som vil koste et ukjent antall milliarder, og skal være interessert i et prosjekt til åtte milliarder kroner på Kanariøyene.

Equinor har kjøpt halvparten av lisensene Baltyk 1, Baltyk 2 og Baltyk 3 i Polen, prosjekter på til sammen 2.760 megawatt. Dersom disse blir bygget ut, vil det kreve et ukjent antall milliarder.

Selskapet har etablert kontor i Japan med tanke på utbygginger der, og det er interessert i flytende havvindprosjekter på Hawaii og utenfor California, samt i Frankrike.

Selskapet har satt frem et ønske om å bygge ut et flytende havvindprosjekt på Tampen-området i Norge, gitt at det får 2,5 milliarder i offentlig støtte via Enova.

Voksende portefølje

Equinors portefølje av havvindprosjekter er voksende, og inkluderer blant annet verdens første flytende havvindpark, Hywind Skottland på 30 megawatt, samt britiske Sheringham Shoal på 317 megawatt og Dudgeon på 402 megawatt.

Dudgeon hadde en prislapp på 12,7 milliarder kroner.

Equinor planlegger også et enormt vindprosjekt på Doggerbanken, som består av fire utbygginger på totalt opp mot 4.800 megawatt – altså over ti ganger størrelsen på Dudgeon.

Selskapet eier halvparten av tre av de fire Doggerbank-prosjektene, og ligger dermed an til å dekke halve regningen for 3.600 megawatt. Selskapet har tidligere sagt at det planlegger å delta i årets britiske havvind-auksjon.

I påsken åpnet Tysklands leder Angela Merkel havvindparken Arkona til rundt 10 milliarder kroner. Parken har en kapasitet på 385 megawatt og eies i fellesskap av Eon og Equinor.

Her kan du lese mer om