Råvarestrateg mener litium kan være den nye oljen

Elbil-boomen sender prisene på litium til værs. Men «det hvite gullet» står overfor flere utfordringer.

LITIUM-UTVINNING: I store basseng tilhørende en litiumgruve i Atacama-ørkenen i Chile pumpes litium opp for å bearbeides.

Foto: Ivan Alvarado Reuters
Publisert:

Litium kan være den nye oljen, skriver den svenske avisen Dagens Industri.

De har snakket med råvarestrateg Martin Jansson i Handelsbanken, som tror at råvaren litium – til en viss grad – kommer til å erstatte oljen.

– Oljen er ikke bare en råvare i dag, den er også et maktmiddel. Det her (litium) kan også blir det, sier Jansson til avisen.

De siste årene har prisen på litium økt i rekordfart i takt med utviklingen av produkter som krever oppladbare batterier – produkter som mobiltelefoner og elkjøretøy.

Litium-prisene har faktisk steget med nesten 50 prosent på ett år, ifølge Dagens Industri.

Men råvarestrateg Jansson tror prisene må dobles fra dagens nivå for at flere skal tørre å satse på litiumproduksjon.

Utvinning av metaller som litium krever store investeringer. Ettersom det er vanskelig å forutsi hvilket nivå litium-prisene vil ligge på i fremtiden, innebærer investeringer stor økonomisk risiko.

Litiumprosjekt i Finland

Litium utvinnes fra store saltsjøer. Under det øverste saltlaget pumper man oppløsningen over i opp til 40 kvadratkilometer store bassenger, hvor vannet fordampes slik at man kan bearbeide metallet.

Les også

Litium-prisene doblet på ett år: «Det hvite gullet» kan gjøre Bolivia rikt

Store deler av verdens litiumreserver finnes i området der Bolivia, Chile og Argentina møtes. De tre landene omtales ofte som «litiumtrekanten». Litium finnes dessuten i Portugal, Brasil, USA, Zimbabwe og Australia – men også for eksempel i de nordiske landene.

Professor Pär Weihed ved Institutt for teknikkvitenskap ved Uppsala universitet i Sverige forklarer at blant annet det finske gruveselskapet Keliber er i gang med et avansert litiumprosjekt.

Ifølge YLE planlegger Keliber å bygge Europas største litiumgruve i Kaustby i Finland, med start neste høst.

Tror prisene vil stabiliseres på sikt

Etterspørselen etter litium har økt fordi man trenger metallet til å utvikle den typen batterier som vi trenger i elektriske kjøretøy.

Professor Weihed tror prisøkningen vil gjøre det mer attraktivt å lete etter litium, også utenfor de mest tradisjonelle områdene som for eksempel den såkalte litiumtrekanten.

– Det innebærer alltid en risiko å investere i råvarer ettersom bransjen er syklisk og styres av tilgang og etterspørsel, sier Weihed til E24.

– Trolig vil prisen stabiliseres om flere gruver kommer i drift, slik at man får en balanse i markedet, sier han, og legger til at han mener litium, og kobolt, er svært interessante råvarer å investere i de kommende årene.

Les også

Analysebyrå: Derfor uteblir elbilboomen i Europa

Weihed tror behovet for litium vil øke markant de neste årene. I alle fall dersom neste generasjons biler skal være elbiler som driver av litiumionbatterier.

Men prisen vil til syvende og sist avhenge av hvor mange nye gruver som iverksettes, tror professoren.

Han påpeker at litium i seg selv er et ganske vanlig grunnstoff.

– Jeg tror at dersom prisen holder seg, vil vi se en markant økning i prospektering og dermed vil også nye gruver åpne, sier han.

Tror produksjonen må dobles

Analysebyrået Wood Mackenzie tror global produksjon av litium må dobles i løpet av det neste tiåret for å møte etterspørselen. Det er i så fall en sjeldent rask økning for en gruveprodusert råvare, påpeker analysebyrået.

Eksempelvis trengs det 63 kilo litiumkarbonat for å produsere ett batteri til Tesla Model S. Litiumkarbonat er den viktigste bestanddelen i litiumion-batteriene. Disse batteriene er både lettere og bedre til å holde på ladingen enn vanlige batterier.

Investeringsbanken Goldman Sachs regner med at det vil være behov for 470.000 tonn litiumkarbonat hvert år innen åtte år, ifølge The Guardian.