Har skrevet ned USA-verdier for 84 milliarder kroner

Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

Frode Hansen
Publisert:,

I tredje kvartal skrev Equinor nok en gang ned verdiene på selskapets eiendeler i ukonvensjonell olje- og gassproduksjon i USA.

På en pressekonferanse oppgir konsernsjef Eldar Sætre at selskapet totalt har skrevet ned verdier for 9,2 milliarder dollar (83,9 milliarder kroner) i USA, etter en rekke opp- og nedskrivninger de siste årene.

– Det er et betydelig beløp, sier Sætre.

Equinors netto nedskrivninger i tredje kvartal var på totalt 2,79 milliarder dollar (25,46 milliarder kroner), særlig knyttet til prisutsiktene for virksomhet på land i USA.

– I dette kvartalet har vi oppdatert våre prisanslag på fremtidig olje og gass med mer forsiktige forutsetninger. Det påvirker verdien av våre eiendeler, sier Sætre.

Selskapet har kjøpt eiendelene i USA for store summer, og disse eiendelene er derfor bokført med en høyere inngangsverdi enn felt som selskapet har funnet og utviklet selv. Derfor påvirkes de mer av endringer i olje- og gassprisene enn andre felt i selskapets portefølje.

Av de totale avsetningene i kvartalet var 2,24 milliarder dollar knyttet til ukonvensjonell oljeproduksjon på land i USA, som følge av «mer forsiktige prisforutsetninger» og endringer i driftsplanene for enkelte eiendeler, ifølge kvartalsrapporten.

Selskapet leverte i tredje kvartal sitt første negative resultat etter skatt siden tredje kvartal 2017. Resultatet etter skatt ble på minus 1,1 milliarder dollar, ned fra positive 1,67 milliarder dollar på samme tid i fjor.