Derfor kan IEAs hydrogenrapport være en gamechanger

Det internasjonale energibyrået har samlet seg om veien videre for hydrogen som energibærer. De peker på fire satsingsområder for oppskalering i nær fremtid.

Det internasjonale energibyrået (IEA) har utarbeidet rapporten «The Future of Hydrogen: Seizing today’s opportunities».

Her kan du lese mer om