Regjeringen vil øke CO2-avgiften med 5 prosent

Regjeringen vil øke C02-avgiften med 5 prosent, sier statsminister Erna Solberg (H) til pressen før hun skal tale til FNs hovedforsamling.

Pontus Höök
Publisert:,

– Vi har sagt at vi skal gjøre dette, og vi begynner med det i årets budsjett, sier Solberg til NTB.

Økningen gjelder alle sektorer som i dag har CO2-avgift, også oljesektoren. De økte inntektene skal brukes til å senke andre skatter.

– Sammen med kvotesystemet bidrar dette til å sørge for at det er lønnsomt å velge de miljøvennlige løsningene, og at flere bedrifter ser det som viktig å investere i ny teknologi og nye løsninger fordi de da vil slippe å betale skatt, sier Solberg.

Statsministeren skal holde Norges hovedinnlegg under FNs hovedforsamling i New York fredag.

– Kraftig signal

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) peker på at for hans parti er økte avgifter på forurensing, kombinert med skatteletter på andre områder, en bærebjelke i klimapolitikken.

– Det skal alltid lønne seg å ta grønne valg, og forurensing må koste mer, sier Elvestuen.

Selv om økningen er varslet i regjeringserklæringen, mener han den sender et kraftig signal til næringslivet.

– De må kutte utslipp og legge om til nullutslippsløsninger som elektrisitet, hydrogen og biogass, slår Elvestuen fast.

CO2-avgiften ble innført i Norge i 1991. Avgiftene varierer i ikke-kvotepliktig sektor. Den generelle avgiften på mineralolje er på rundt 500 kroner per tonn CO2.

I tillegg til økningen i CO2-avgiften, har det kommet fram at regjeringen i statsbudsjettet totalt skal bevilge 7 milliarder kroner på klimatiltak i statsbudsjettet.

Miljøavgiftene har steget kraftig

Norske miljøavgifter har økt kraftig de siste årene, og er nå 10 milliarder kroner høyere enn i 2010. I fjor ble det betalt inn 41 milliarder kroner i miljøavgifter, en oppgang på åtte prosent fra året før.

Inntektene fra CO2-avgiften økte i fjor med 22 prosent og utgjorde 8,7 milliarder kroner, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Denne økningen skal blant annet sees i sammenheng med endringer i avgiftsregelverket og redusert bruk av biodrivstoff fra 2017 til 2018.

Målt i kroner er avgifter på klimagassutslipp og drivstoff de største miljøavgiftene, ifølge SSB.

Statsbudsjettet for 2020 legges frem av finansminister Siv Jensen mandag 7. oktober.