CO2-renseprosjekter kan bli droppet: – Skaper uforutsigbarhet

Industriaktører, fagforeninger og miljøvernere er bekymret for statens satsing på CO2-lagring. Avgjørelsen utsettes med 1-2 år, og to av tre prosjekter er i fare.

DROPPER PROSJEKT: Regjeringen dropper Yaras CO2-lagringsprosjekt i Porsgrunn og vurderer fremtiden for Fortums lagringsprosjekt på Klemetsrudanlegget i Oslo, men vil gå videre med Norcems prosjekt i Brevik. Mange aktører er bekymret for fremdriften i statens planer etter at investeringsbeslutningen ble utsatt til 2020 eller 2021. Dette er et illustrasjonsbilde fra Teknologisenter Mongstad, hvor ulike aktører tester ut teknologier for CO2-fangst.

Foto: Foto: Helge Hansen, Gassnova
Publisert:

Fremtiden er usikker for flere av de prestisjetunge prosjektene som utgjør regjeringens ambisiøse satsing på fangst av klimagassen CO2.

Regjeringen vil utsette beslutningen om å gå videre med ett eller flere fullskala fangstprosjekter til 2020 eller 2021.

Det kommer frem i revidert nasjonalbudsjett tirsdag, og både miljøvernere, industriaktører og fagforeninger er bekymret over regjeringens utspill.

– De reduserte ambisjonene fra regjeringen skaper uforutsigbarhet, sier fagforeningen Teknas president, Lise Lyngsnes Randeberg.

Regjeringen vil i utgangspunktet bare gå videre med ett av de tre fangstprosjektene, nemlig det hos Norcem i Brevik, som er en del av Heidelberg-konsernet. Ett prosjekt droppes, mens ett skal vurderes på ny senere.

– Satsingen ved Norcem er viktig, men vi hadde håpet på mer, sier Randeberg.

Det er Yaras prosjekt i Porsgrunn som blir droppet av regjeringen. I tillegg regner regjeringen Fortum Oslo Varmes prosjekt på avfallsanlegget på Klemetsrud som dyrt og risikabelt, og derfor vil den vurdere å droppe også dette.

Norcem skal derimot få støtte, slik at selskapet kan gjennomføre et forprosjekt av fangst og lagring av CO2 ved sementfabrikken i Brevik.

– Av de tre fangstanleggene som er utredet og vurdert har Norcem de beste forutsetningene for å gjennomføre et vellykket prosjekt, skriver regjeringen i en pressemelding tirsdag.

Oljebransjen bekymret

– Det er viktig å opprettholde tempoet for å videreføre prosjektet på best mulig måte, derfor er vi er bekymret for at beslutningstidspunktet skyves på nok en gang, sier direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Han mener det er viktig at to anlegg går videre med CO2-fangst, slik at det er nok CO2 tilgjengelig til å drive prosjektet fremover. Et tidligere storskala fangstprosjekt på Mongstad ble lagt ned blant annet av frykt for at det ville mangle CO2-utslipp i nærheten av lagringsanlegget.

– Dersom dette ikke skjer, og at man står igjen med én aktør, vil dette skape usikkerhet om det er mulig å realisere hele CCS-prosjektet, sier Schjøtt-Pedersen.

Les også

Setter CO2-fangst på vent etter regjeringens budsjettkutt

Kritikk fra miljøvernere

I desember skrev E24 at det var usikkerhet om prosjektene, etter at regjeringen kuttet i bevilgningene til CO2-rensing.

Les mer: Setter CO2-fangst på vent

– En utsettelse svekker forutsigbarheten for alle industriaktørene, sier Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen ZERO.

Han mener Stortinget må nå sørge for at anlegget på Klemetsrud blir med for fullt videre i prosessen, og at den opprinnelige tidsplanen blir holdt.

Les også

Ap: Regjeringen skal opp til klimaeksamen

– Uproft fra regjeringens side

Bellona reagerer kraftig på regjeringens beslutning, som den mener forsinker prosessen mer enn nødvendig.

– Da må vi kanskje vente til 2024 eller enda senere før fangstanleggene er i gang. Industribedriftene som er involvert i prosjektet har gjort en kjempejobb, men har flere ganger måtte tilpasse seg regjeringens trenering, sier seniorrådgiver Olav Øye i Bellona.

– Det er rett og slett utrolig uproft fra regjeringens side. Det er også svært uansvarlig med tanke på Norges spesielle rolle i utrulling av karbonfangst og -lagring for norsk og europeisk industri, sier han.

Les mer: Leder statens milliardprosjekt: Ser business i CO2-rensing

– Må spre kunnskap

Tidligere la regjeringen opp til å ta en investeringsbeslutning på ett eller flere CO2-renseprosjekt i 2019, men nå sier regjeringen at dette vil skje i 2020 eller 2021.

Regjeringen peker på at en eventuell investeringsbeslutning vil legge beslag på mange milliarder kroner i budsjettene for flere år fremover, og da er det viktig at det blir noe mer enn et symbolsk prosjekt.

– Da må kostnadene være akseptable og prosjektet bidra til kunnskapsspredning og teknologiutvikling internasjonalt, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Les mer: Dropper CO2-fangst hos Yara

Les også

Ap: Regjeringen skal opp til klimaeksamen

Les også

Fersk Sintef-rapport om CO₂-rensing: Spår opptil 40.000 jobber

Les også

– Det får store konsekvenser hvis dette beløpet blir stående

Her kan du lese mer om