Millioneventyr for laksedronningene

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (50) og fiskeridirektør Liv Holmefjord (50) har håvet inn mange millioner kroner på lakseoppdrett.

KONGEN OG DRONNINGENE: Fiskeri - og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (t.v) og fiskeridirektør Liv Holmefjord (t.h) sammen med Kong Harald under oppdrettsmessen Aqua Nor i 2011.

Ned Alley
Publisert:

Profesjonelt har de to kvinnene ansvaret for store deler av fiskeriforvaltningen i Norge.

Privat yngler millionene i deres familieeide oppdrettsanlegg.

  • Berg-Hansen har siden hun ble statsråd i 2009 fått nesten 5,6 millioner i utbytte fra familiekonsernet Sinkaberg-Hansen AS, der hun eier rundt 11 prosent av aksjene gjennom investeringsselskapet JMJ Invest, via et tredje selskap.
  • Direktør Holmefjord har på sinside fått utbetalt rundt tre millioner fra familieselskapet AS Bolaks, hvor hun eier 8,3 prosent av aksjene gjennom sitt hundre prosent eide investeringsselskap P2H Invest.

– Var godt kjent

Og ser man på formuen, har det gått enda bedre for de to lakse- og fiskeprofilene:

  • Berg-Hansen har økt formuen sin fra 19,6 millioner fra hun ble fiskeriminister i 2009 – til 23,4 millioner i dag.
  • Holmefjord har siden hun tiltrådte som fiskeridirektør i 2008 økt sin private formue fra 11,8 millioner til nesten 20 millioner, ifølge skattelistene.

- Mitt eierskap i AS Bolaks var kjent før jeg ble tilsatt som fiskeridirektør. Jeg har ikke noe tilknytning til AS Bolaks utover eierskapet (styreverv el. likende), og har således heller ikke noe med den daglige driften å gjøre, sier hun.

- Jeg holder meg til forvaltningslovens regler for habilitet. I de sakene der jeg er inhabil er det oppnevnt en fast settefiskeridirektør som håndterer disse.

Så lenge alle forhold rundt eierskapet er oppe og reglene knyttet til habilitet blir fulgt så, mener jeg at dette er råd å håndtere, sier Holmefjord.

LES OGSÅ: Fire statsråder er rikere enn Jens Stoltenberg

- Har trukket rammene

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen sier alle visste om hennes eierinteresser i oppdrettsnæringen da hun ble statsråd.

- Lovavdelingen i Justisdepartementet har trukket opp rammene for inhabilitet. Jeg er inhabil når det gjelder behandling knyttet til mine og min families selskaper og kan være det når våre selskaper er en av flere selskaper i en klynge.

- Men når det gjelder oppdrettsbransjens generelle rammevilkår, er jeg det ikke, sier Berg-Hansen.

- En del saker i departementet fattes administrativt. For å sikre at de som tar beslutningene ikke behandler selskaper hvor jeg og min familie er engasjert i, har jeg laget en oversikt som jeg har levert i ulike avdelinger, sier fiskeriministeren.

- Jeg har også sagt fra at jeg ikke vil bli involvert i soneforskriften for Trøndelag.

- Du opplever det som uproblematisk å gå god for oppdrettsbransjen siste uke, hvor det har kommet frem mange kritiske røster?

HAR JUSEN MED SEG: - Det er ikke heldig hvis fiskeriministeren stadig fronter potensielt kontroversielle saker som gjelder oppdrettsnæringen, sier professor Jan Fridthjof Bernt.

Jon Eeg

- Det er en stor bransje som må tåle kritisk søkelys. Det jeg har sagt er at oppdrettslaks er like sunt som villfisk og at folk av helsemessige hensyn bør spise mer fisk. Her lener jeg meg på helsemyndighetenes offisielle kostholdsråd.

LES OGSÅ: Rekordhøy torskekvote i norsk-russisk fiskeriavtale

- Kan gi problemer

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen sier de to har jusen på sin side:

- Men det forhold at personer i slike ledende posisjoner innen fiskeriforvaltningen har så store inntekter fra næringen, og er så nært knyttet til en del av fiskeribransjen, medfører at det fort kan oppstå et personlig eller politisk troverdighetsproblem, sier han.

-Det at disse to har store eierposter i oppdrettsselskapene vil normalt ikke skape inhabilitet, på samme måte som en landbruksminister som er tomatbonde kan medvirke til å endre importvernet for tomater, eller en storaksjonær i et industriselskap kan være med å endre bedriftsbeskatningen.

LES OGSÅ: Fiskeri- og kystministeren: Ikke konkurransestridig

Men politisk kan det gi problemer, fordi det kan svekke tilliten til beslutningsprosessen, sier Bernt.

- Det er ikke heldig hvis fiskeriministeren stadig fronter potensielt kontroversielle saker som gjelder oppdrettsnæringen. Det kan være klokere å la andre gjøre dette enn ministeren selv, sier han.

LES OGSÅ: