Norge bygger rekordmye vindkraft

Det har aldri blitt bygget ut og satt i drift mer vindkraft i Norge enn i 2017, viser ferske tall fra NVE.

BYGGES MYE: Rekordmye vindkraft var under utbygging i 2017, ifølge tall fra NVE. Dette er Tellenes vindkraftverk i Rogaland, som ble satt i produksjon i fjor. Google har en 12-årig avtale om kjøp av strømmen fra anlegget.

Foto: Zephyr
Publisert:,

Kraftverkene som er under utbygging nå kommer til å bidra med 7,7 terawattimer (TWh) strøm i det norske kraftsystemet.

Hele 5,5 TWh av dette er vindkraft, mens resten er vannkraft, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Til sammenligning var Norges totale produksjon av kraft i fjor på 148,2 TWh, mens forbruket var på rekordhøye 132,9 TWh, ifølge tall fra samme direktorat.

Det har aldri blitt bygget og satt i drift mer vindkraft enn i 2017, viser den ferske rapporten «Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging» fra NVE.

I fjerde kvartal startet blant annet byggingen av vindkraftprosjektene Marker, Kvitfjell/Raudfjell og Hitra 2.

Les også

Vindkraftens nye venner er Goldman og Google: Gigantenes grønne skift

Det er gitt tillatelse til å bygge ut ytterligere 16,3 TWh ny kraftproduksjon, altså rundt 11 prosent av fjorårets totale produksjon.

Det ble totalt satt i drift 1,6 terawattimer ny kraftproduksjon i 2017, og av dette var 1,1 TWh vindkraft og 0,5 TWh vannkraft.

En del prosjekter får avslag på sin søknad. I fjor ble det gitt avslag til prosjekter som til sammen ville ha gitt 1,7 TWh ekstra strøm, både innen vann- og vindkraft.

Les mer: Alcoa skal kjøpe vindkraft i 15 år: Bygger milliardprosjekt i Troms

MER VIND: Det har aldri vært mer vindkraft under utbygging i Norge enn i fjor. Denne figuren fra NVE viser ny kraft under utbygging de siste årene.

Foto: NVE

Mer vind i Norden

Vindkraft dekket rundt 10 prosent av det nordiske kraftforbruket i fjor.

Den norske produksjonen av vindkraft ble på 2,7 TWh i fjor, mens Sverige produserte 17,1 TWh og Danmark 13,8 TWh vindkraft, ifølge NVE. Finland produserte 4,1 TWh.

Kjernekraft stod for 63 TWh i Sverige og 21,6 TWh i Finland.

Norge eksporterte netto 15,3 TWh strøm i 2017, og av dette var 8 TWh til Sverige, 5 TWh til Nederland og 3 TWh til Danmark.

Norge bygger nå flere kabler for kraftutveksling, én til Tyskland og én til Storbritannia.

Svenskenes nettoeksport økte med 8,3 TWh i fjor til 20,4 TWh, der eksporten særlig økte gjennom svenskenes forbindelser til Danmark og Tyskland.

Les mer: Utenlandske penger gir nordisk strømboom

Les også

Utenlandske penger gir nordisk strømboom

Dyrere strøm i fjor

Til tross for økt produksjon er strømmen blitt dyrere i Norge.

Strømprisene steg hele 10 prosent i 2017 fra året før. En kunde på Østlandet som bruker 20.000 kilowattimer i året måtte ut med 723 kroner mer enn året før.

Årsaken er økte kullpriser i Europa fordi Kina legger ned kullgruver og importerer mer europeisk kull, ifølge NVE.

Da blir det dyrere å produsere strøm i Europa, som er knyttet til Norge gjennom fire strømkabler fra Danmark og én fra Nederland, samt flere kraftlinjer til Sverige.

Les mer: En av verdens lengste strømkabler: Her legges den norske milliardkabelen