Feltnedstengning kan gi boost for Norge: Danmark og Polen vurderer norsk gassrør

Mærsk Oil vil stenge gassfeltet Tyra og en stor del av dansk gassproduksjon. Det kan gi muligheter for norske gassleveranser, via et planlagt rør fra Norge til Danmark og Polen.

NORSK GASS: Danmark og Polen vurderer å knytte seg til det norske gassrørsystemet. Mærsk sier nå at Tyra-feltet stenges i 2018, og hvis det ikke starter opp igjen, trenger Danmark mer gass. Bildet er fra Kårstø-anlegget i Rogaland, hvor norsk gass blir behandlet og går videre til Europa gjennom gassrøret Europipe II eller via Statpipe og Norpipe.

Foto: Gassco
Publisert:,

I vår varslet det danske oljeselskapet Mærsk Oil at Tyra-feltet hadde problemer.

Det har vært vanskelig å finne en lønnsom løsning for å produsere resten av gassen i feltet, siden de over 30 år gamle plattformenes levetid snart er ute.

I tillegg synker reservoaret sammen, slik at avstanden fra havoverflaten til plattformen minsker. Bølger kan gi store skader, noe som på tragisk vis ble demonstrert for ett år siden, da en bølge førte til dødsfall på en rigg ved Troll-feltet i Nordsjøen.

Nå har oljeselskapet gitt beskjed til det danske gassmarkedet om at det ikke lar seg gjøre å finne en lønnsom løsning på utfordringene ved Danmarks største gassfelt.

– Tyra-feltet vil dermed stenge 1. oktober 2018, sier Mærsk Oil i en pressemelding.

Les også

Statoil: Dette må til for å legge norske rør til Øst-Europa

Ønsker norsk gass

Uansett om Tyra-feltet stenger eller ikke, er Danmarks produksjon fallende. Det kan bidra til nye forretningsmuligheter for Norge.

Danmark og Polen vurderer nemlig å knytte gassnettene sine sammen med det norske gassystemet, med et gassrør med en kapasitet på opptil 10 milliarder kubikkmeter per år.

Norske Gassco har sammen med danske og polske myndigheter gjort en omfattende studie av den potensielle rørutvidelsen, som kalles «Baltic Pipe».

Prosjektet skal kunne stå ferdig allerede i 2022, ifølge Danmarks gassoperatør energinet.dk og Polens gassoperatør Gaz-System S.A.

Studien, som ble ferdigstilt denne måneden, er delvis finansiert av EU.

Ifølge Gassco starter konseptfasen i prosjektet opp etter nyttår.

NORSK RØR: Slik ser operatøren av det danske gassnettet for seg at Danmark og Polen kan knytte seg til det norske gassystemet.

Foto: energinet.dk

Sentralt prosjekt

Rørprosjektet mellom Norge, Polen og Danmark står også på en liste over 195 viktige infrastrukturprosjekter som regnes for å være av felles interesse for unionen, som ledd i en strategi for å styrke den langsiktige energisikkerheten.

Hvordan rørene skal finansieres er ikke kjent. Ifølge Ingeniøren skal kostnaden være mellom 10 og 16 milliarder danske kroner.

For to år siden sa Statoil til E24 at det kan være interessant å levere rørgass til Øst-Europa hvis et stort land som for eksempel Polen er med.

Dansk produksjon faller

Årsaken til at et norsk gassrør vurderes er blant annet at Polen og Øst-Europa ønsker tilgang på energi fra flere kilder.

De to største gassleverandørene til Europa er Russland og Norge. Flere land i Øst-Europa har kun tilgang på leveranser fra russiske Gazprom, og har derfor liten mulighet til å kunne forhandle ned prisene.

For Danmark er transittinntektene viktige. Inntekter på frakt av gass fra Norge gjennom Danmark til Polen vil kunne redusere transportkostnadene for danske gasskunder, ifølge energinet.dk.

Viktig knutepunkt

Tyra er et knutepunkt for en rekke andre felt, og håndterer hele 90 prosent av dansk gassproduksjon.

Dermed vil fjerningen av installasjonene også kutte mye av Danmarks egenproduksjon.

MER IMPORT: Når Mærsk Oil stenger Tyra-feltet og mye av dansk gassproduksjon vil det på kort sikt bli behov for mer gassimport via Tyskland, ifølge operatøren av gassnettet.

Foto: energinet.dk

Gassproduksjonen i Danmark har falt siden midt på 2000-tallet, og var på 4,5 milliarder kubikkmeter i 2014. Til sammenligning er årlig norsk gassproduksjon rundt 115 milliarder kubikkmeter.

Les også

IEA spår full gass - men ikke i Norge

Ønsker nytt Tyra

Danske myndigheter ønsker at Tyra-feltet skal bygges om og starte produksjonen igjen på 2020-tallet, men det er et prosjekt som trolig vil koste rundt 30 milliarder kroner. Mærsk har derfor bedt staten om å bidra, ifølge JydskeVestkysten.

Utspillet fra Mærsk kan være ren forhandlingstaktikk, sier en analytiker ifølge Ritzau.

Samtidig må Danmark planlegge for at landet kan komme til å importere mer gass fremover. Et mulig grep for å sikre fremtidig tilgang på gass er det å knytte seg til det norske gassystemet, sa energinet.dk i april i år.

Mærsk Oil sier at selskapet vil fortsette dialogen med danske myndigheter for å finne ut hva som skal til for at man skal kunne gjenoppbygge Tyra-feltet.

De siste årene har partnerne i Tyra-feltet, inkludert Shell og Chevron, brukt mer enn en milliard danske kroner på å forsterke installasjonene og forlenge produksjonen.

Mer sårbart

Energinet.dk har vurdert hva som skjer hvis Tyra stenger etter 2018, og sier at det på kort sikt vil øke behovet for å importere gass fra Tyskland.

Gassnettet blir også mer sårbart for forstyrrelser. Det øker faren for at man må erklære nødsituasjon, skriver energinet.dk i en rapport.

Det er særlig hvis det blir svært lange og kalde vintre at dette blir en utfordring, selv om dette ikke har skjedd i levetiden til det danske gassnettet, ifølge energinet.dk.

– Vi vurderer derfor om det trengs ytterligere tiltak, sa direktør for systemutvikling Søren Dupont Kristensen i energinet.dk tidligere denne måneden, da han la frem en rapport om sikkerheten i landets gassforsyning.