FEM MILLIARDER FAT RESERVER PÅ SPILL: - Må øke leting på Troll

Ny studie viser at leteaktiviteten på Trollfeltet må øke, varsler Oljedirektoratet.

Hval, Morten
Publisert:,

Olje- og gassproduksjonen på Trollfeltet er tidskritisk, og leteaktiviteten i området må derfor økes.

Det mener Oljedirektoratet, på bakgrunn av en studie fra Statoil

OSE

STL

og Norsk Hydro

OSE

NHY

.

Utvinning av olje og gass på Troll har konsekvenser for felt, funn og prospekter i området. Rettighetshaverne ser på mulighetene for å øke gassuttaket.

"Dersom gassuttaket skjer for raskt i forhold til oljeproduksjonen, vil trykkfall få konsekvenser for utvinning av olje på feltet og olje og gass i nærliggende områder", skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

"Trykknedgangen har vært målbar helt siden produksjonen startet på Troll, men den største nedgangen vil skje fra nå og framover. Produksjonen av forekomstene i området er derfor tidskritisk, og leteaktiviteten i området må økes."

Produksjonen på Troll har stor effekt på trykkutvikling fra Gjøa i nordvest til Brage i sørvest, ifølge direktoratet.

Troll inneholder om lag 10 prosent av all olje og gass på norsk sokkel. Halvparten - 900 millioner standard kubikkmeter - av oljeproduksjonen de neste 20 årene vil komme fra Troll og ni andre felt, ifølge direktoratet.

"Derfor er det viktig at næringen forholder seg til informasjonen i Statoil og Hydros studie, slik at tilstrekkelige ressurser settes inn for å påvise og utvinne ressursene i området. Dette vil være avgjørende for å nå målet om å utvikle nye fem milliarder fat reserver innen 2015", skriver direktoratet.

Flere nyheter på E24.

Her kan du lese mer om