To tørre letebrønner på rad for Aker BP ved Gina Krog

Det Kjell Inge Røkke-dominerte oljeselskapet boret tørt på Hornet-prospektet, men fortsetter letejakten. Riggen skal rett videre til konfliktområdet kalt NOAKA.

Boreriggen Deepsea Stavanger

Foto: Aker BP
Publisert:

Letebrønnen kjent som «Hornet» (15/6–16 S) i lisens PL777 i Nordsjøen er tørr, ifølge en melding fra Oljedirektoratet.

Før Deepsea Stavanger boret Hornet boret den et prospekt kalt Freke-Garm (brønn 15/6-15 i lisens PL814) like øst for Hornet. Denne var også tørr.

Hornet-brønnen ble boret med boreriggen Deepsea Stavanger på oppdrag for Aker BP. Oljeselskapet hadde i forkant et forhåndsestimat på at man kunne finne mellom 14 og 137 millioner fat oljeekvivalenter i prospektet.

Hornet er den første brønnen som er boret i lisens PL777, en lisens som ble tildelt i lisensrunden TFO 2015. Den ligger rundt 10 kilometer nord for Gina Krog-feltet, i den midtre delen av Nordsjøen.

Selv om resultatene er skuffende for Aker BPs leteavdeling har selskapet tidligere i år gjort funn på Froskelår like ved Alvheim-feltet de er operatør for.

Froskelår ligger i lisens PL869 og data fra Oljedirektoratet viser at det fortsatt pågår boring der i regi av selskapet med riggen Deepsea Nordkapp. Etter å ha boret to brønner på Froskelår skal Aker BP også bore Rumpetroll-prospektet i lisensen.

Går videre til konfliktområdet «NOAKA»

Deepsea Stavanger-riggen har nå plugget og forlatt Hornet og er på vei videre til lisens PL442 for å bore letebrønn 25/2–20.

Denne brønnen lå ikke inne i det oppdaterte boreprogrammet Aker BP presenterte i regnskapet for første kvartal, og lisensen ligger øst for Frigg-feltet og nord for Frøy.

Dette er midt i det såkalte NOAKA-området der Aker BP og Equinor er rykende uenige om hvordan man kan utvinne de rundt 500 millioner fatene med olje og gass som man tror ligger i området.

I området rundt den nye brønnen sitter Aker BP med funn som Langfjellet og Frigg-Gamma-Delta.

Her kan du lese mer om