RAMMER NÆRINGEN: Regjeringens brå endring i rammevilkårene for datasentre som driver med kryptovaluta kan ramme hele næringen, advarer Abelia og Haakon Bryhni, medinvestor i Troll Housing som mistet en milliardkontrakt etter regjeringens kunngjøring om full elavgift for kryptosentre. Illustrasjonsbilde fra Googles datasenter i Council Bluff.

Foto:
Kommentar

Kommentar: Kryptokluss

Regjeringen og KrF vurderer å utestenge kryptovaluta fra lav elavgift. En slik endring ville fått utilsiktede konsekvenser som undergraver politikken for å fremme en grønnnorsk datasenternæring.

Kjetil Thorvik Brun og Haakon Bryhni
Kjetil Thorvik Brun og Haakon Bryhni Kjetil Thorvik Brun, leder teknologi og digitalisering i Abelia. Investor og professor Haakon Bryhni, Simula Metropolitan Centre for Digital Engineering
Publisert:

Regjeringen har samarbeidet tett med teknologinæringen for å legge til rette for fremvekst av en grønn datasenternæring i Norge.

Resultatet er at aktører med planer om å etablere datasentre har valfartet til Norge.

Årsaken er god strømpris, lave skatter og avgifter, tilgang på fornybar energi, god infrastruktur og stabilt politisk miljø. Med et pennestrøk har man nå fjernet tre av fem.

Ifølge KPMG vil blokkjedemarkedet vokse fra 3,5 milliarder kroner i 2017 til over 60 milliarder kroner i 2022, andre spår enda større summer. Det er en årlig vekst på omkring 80 prosent. Det er liten tvil om at blokkjede er en teknologi med store framtidsutsikter.

Fått med deg denne? Datasenter sier de mistet milliardkontrakt etter budsjettendring

Teknologien er anvendelig til alt fra sikring av helsedata og beskyttelse av kritisk infrastruktur som 5G, internett og strømnett, trygg logistikk for transport, merking av matvarer, opprinnelsesgaranti, samt sikring av kommunikasjon for autonome biler, busser og båter. I tillegg kommer kryptovaluta og en rekke tjenester av stor betydning i fremtiden.

Dagens foretrukne løsninger baserer seg i stor grad på energikrevende teknologi, men dette er et område det forskes mye på, og en rekke langt mindre energikrevende løsninger er allerede på plass.

Simula Research Laboratory har nylig mottatt betydelig forskningsfinansiering for å studere nye anvendelser for blokkjeder. Simula vil fortsatt kunne forske, men den foreslåtte budsjettenigheten gjør det ikke attraktivt å kommersialisere forskningsresultatene i Norge.

Dagens foretrukne løsninger baserer seg i stor grad på energikrevende teknologi, men dette er et område det forskes mye på, og en rekke langt mindre energikrevende løsninger er allerede på plass

Med høye avgifter i Norge vil det være lav interesse for å ta en risiko ved prosjekter med blokkjedeteknologi her på berget – så lenge veien er kort til lave avgifter i våre naboland.

Datasentre har mange ulike produkter og forretningsmodeller. Et datasenter driver ikke nødvendigvis bare med utvinning av kryptovaluta eller annen type IT-tjenesteyting. I Norge har vi mange datasentre som leier ut plass til kundenes dataservere. De har ikke nødvendigvis innsikt i hva maskinvaren brukes til, og et krav om dette vil føre til kundeflukt.

En særegen strømavgift for spesifikke oppgaver i et datasenter er neppe praktisk mulig innenfor blokkjedeteknologi, og vil derfor ganske sikkert ramme andre deler av bransjen enn kryptovalutaproduksjon.

Les også: Kryptotalsmann: «Bananrepublikk» og «katastrofe»

Blokkjeder og andre former for distribuerte databaser kan brukes til mye og er svært utbredt.

Blant annet jobber Skatteetaten, DNB, Brønnøysundregistrene og mange flere aktivt for å se hvordan de kan dra nytte av teknologien.

Ingen land vi liker å sammenligne oss med har så uforutsigbare rammebetingelser

Loven om redusert avgift for datasentre over 0,5 MW ble innført 1. januar 2017, og mindre enn to år senere vil regjeringens budsjettforlik endre dette med bare én måneds varsel.

Ingen land vi liker å sammenligne oss med har så uforutsigbare rammebetingelser.

Abelia er jevnlig i kontakt med store IT-aktører som vurderer ulike land for sine investeringer i datasentre. Der de tidligere diskutere hvor mange hundre IT-spesialister det er mulig for en avansert datasenteraktør å ansette og hvor raskt, så har nå pipa fått en helt annen lyd.

Datasenterindustrien gir store muligheter for etablering av arbeidsplasser i Norge. Menon Economics har estimert at et stort «hyperscale» datasenter i Norge vil generere 6.800 arbeidsplasser over 12 år, og deretter 450 i alminnelig drift etter det.

Datasentre krever gjerne flere hundre millioner kroner i investeringer, og noen ganger mangfoldige milliarder. Derfor er det helt avgjørende med forutsigbar politikk og rammevilkår både lokalt og nasjonalt. Kort tid etter budsjettforliket har internasjonale aktører alleredemerket seg forslaget fra regjeringen.

Denne uønskede oppmerksomheten rammer ikke bare de som utvinner kryptovaluta, men hele datasenternæringen.

Les også

Svensk datasentersjef: – Vi blir jo veldig attraktive

Les også

– Måtte takke nei

Les også

Rådmann om regjeringens elavgift-planer: – Trist nyhet for Ballangen

Her kan du lese mer om