Oljefondet krever åpenhet om metanutslipp: Støtter klimakrav mot USA-gigant

Oljefondet strammer til klimakravene enda et hakk. Nå vil fondet støtte et forslag som ber storselskapet Kinder Morgan rapportere om metanlekkasjer fra gassrør i USA.

KREVER ÅPENHET: Oljefondet har lenge stilt krav til selskaper om rapportering om klimarisiko og CO₂-utslipp. Nå vil fondet også støtte et aksjonærforslag som stiller krav til rapportering av metanutslipp hos amerikanske Kinder Morgan. Dette er et av selskapets gassrør i delstaten Illinois.

Foto: Kinder Morgan
Publisert:

Oljefondet vil vite mer om hvilke metanutslipp det er fra amerikanske gassrør og annen infrastruktur.

Tirsdag varsler fondet at det vil støtte et aksjonærforslag på det amerikanske storselskapet Kinder Morgans generalforsamling 9. mai, i strid med tilrådingen fra selskapets styre.

– Vi ønsker å sende et signal om at vi forventer at selskapene har en strategi for hvordan de håndterer metanutslipp og rapporterer om dette, sier eierskapsdirektør Carine Smith Ihenacho i Oljefondet til E24.

– Vi forventer at de er åpne om strategi, tiltak og planer for å blant annet måle og håndtere metanutslipp, sier hun.

Hvis forslaget blir vedtatt, må Kinder Morgan innen oktober i år legge frem en rapport om sine metanlekkasjer, og vurdere hvordan det bedre kan måle og stanse slike lekkasjer. Metan er en sentral bidragsyter til menneskeskapte klimautslipp.

Kinder Morgan er et stort infrastrukturselskap som driver 85.000 miles (136.794 kilometer) rør i Nord-Amerika, som frakter gass, olje, CO₂ og ulike oljeprodukter fra områder som Eagle Ford og Marcellus. Selskapet driver også 152 terminaler.

Oljefondet eide aksjer for 2,88 milliarder kroner i Kinder Morgan ved utgangen av 2017, en eierandel på 0,87 prosent.

Viktig på lang sikt

Våre forventninger til selskapene vi er investert i om klimaendringer viser til alle klimagasser, men vi har ikke tidligere snakket spesifikt om metan, sier Ihenacho.

– Med støtte til dette aksjonærforslaget understreker vi at forventningene også gjelder metanutslipp. Dette er en mer kortlevd klimagass enn CO₂, men i et hundreårsperspektiv, som jo er relevant perspektiv for en generasjonsfond, har den større klimapåvirkning, sier Ihenacho.

STØTTER FORSLAG: Eierskapsdirektør Carine Smith Ihenacho i Oljefondet sier at fondet vil støtte et aksjonærforslag som forplikter Kinder Morgan til å rapportere om sine metanutslipp.

Foto: Norges Bank Investment Management

I verste fall kan metanlekkasjer fra gassbransjen være så betydelige at de motvirker mye av effekten av redusert kullforbruk i verden, hevdes det i forslaget som legges frem på Kinder Morgans generalforsamling i Houston 9. mai.

Forslaget viser blant annet til en studie i tidsskriftet Nature fra 2016, som viser at metanutslippene kan være 20 til 60 prosent høyere enn tidligere ventet.

Kan støtte flere forslag

– Er det naturlig å støtte lignende forslag i andre selskaper?

– Ja. Vi forhåndsannonserer støtte for utvalgte selskaper i prinsipielt viktige saker. Dette innebærer med andre ord et signal til selskapene vi er investert i om at vi mener dette er viktig, sier Ihenacho.

– Hvor mye vet vi om metanutslippene fra terminaler, rør og annen infrastruktur?

– Vi vet at en stor industriell kilde til metanutslipp mange steder er infrastrukturen for produksjon, transport og distribusjon av naturgass. Dette innebærer en risiko for selskapene. Som eier forventer vi at selskapene håndterer denne risikoen, sier Ihenacho.

– Det er store variasjoner i selskapenes rapportering om utslipp. Vi ber selskapene gå fra ord til tall for at vi som investor skal kunne måle og følge opp selskapene, det gjelder også metan- og CO₂-utslipp, legger hun til.

Gir ikke full rapport

Organisasjonen Environmental Defense Fund har studert 40 olje- og gasselskapers praksis, og 42 prosent av selskapene rapporterer ikke konkret hvor mye metan de slipper ut eller hvordan de håndterer slike lekkasjer.

Kinder Morgan rapporterer om noen elementer, men ikke om sine faktiske utslipp, ifølge studien.

Det gjør derimot selskaper som Conoco, Exxon, Marathon og Shell.

Metanlekkasjer har vært mye omdiskutert i USA, særlig etter en alvorlig lekkasje av 100.000 tonn metan fra et lagringsanlegg hos Southern California Gas Company i 2015, en hendelse hvor opprydningen så langt har kostet 700 millioner dollar, ifølge forslaget.

Oljefondet går også imot styrets forslag og støtter to andre aksjonærforslag.

Det ene forslaget krever at Kinder Morgan skal rapportere om bærekraft, og det andre at selskapet må rapportere om hvor godt det er rustet til å møte en innstramming i klimapolitikken i tråd med togradersmålet.

Her kan du lese mer om