Oljeanalytiker: Snart er Olje-USA større enn Russland og Saudi-Arabia samlet

Rystad Energy-analytiker Artem Abramov anslår at innen seks år er USAs produksjon av petroleum større enn Russland og Saudi-Arabias til sammen. 

SKIFEROLJE: Artem Abramov mener USA kommer til å produsere mer olje og andre flytende petroleumsprodukter enn Russland og Saudi-Arabia til sammen innen 2025. Her oOljepumpe i arbeid ved Permian-bassenget i USA.

Foto: Ernest Scheyder Reuters
Publisert:,

Han forventer at amerikansk produksjon kan stige til mer enn 24 millioner fat per dag de neste seks årene, kraftig opp fra i overkant av 15 millioner fat per dag i fjor.

Regnestykket inkluderer petroleumsvæsker - råolje, kondensat og NGL (en type flytende petroleum).

Skiferolje blir vekstdriver

Til sammenligning produserte Russland og Saudi-Arabia samlet rundt 23 millioner fat per dag i 2018, og Rystad-analytikeren forventer at produksjonen til de to landene vil ha falt til et lavere nivå i 2025.

– USA er posisjonert til å akselerere inn i en egen liga over de neste seks årene, påpeker han.

Les også

Optimisme i oljeindustrien – tror på vekst i år

De tre oljestormaktene har historisk byttet på å være den ledende produsenten, men nå ser Abramov at amerikansk aktivitet og produksjon har bygget et «signifikant momentum».

Den siste tiden har veksten i amerikansk skiferoljeproduksjon skutt i været, blant annet hjulpet av nye teknikker for å utvinne den. I september i fjor gikk oljeproduksjonen i USA forbi Russland for første gang siden 1999.

Abramov skriver at produksjonsveksten i USA kommer til å bli drevet av de gigantiske skiferoljebassengene i landet, og trekker blant annet frem Permian-bassenget i delstaten Texas.

Nettoeksportør neste år

Også EIA forventer kraftig skiferoljevekst i USA fremover. Energibyrået anslår at produksjonen vil toppe ut på 14,53 millioner fat per dag i 2031.

Allerede neste år forventer IEA også at USA vil være en nettoeksportør av petroleum. Det ettersom produksjonen av både lettolje og NGL øker raskt, i tillegg til at etterspørselsveksten slakker av.

Les også

Oljeprisen: Derfor gir Venezuela-uroen små utslag

– USAs skift til å være nettoeksportør var forventet å komme om fem eller seks år. Nå er det neste år, og det er store nyheter, sier sjef Kevin Book i rådgivningsselskapet Clearview Energy Partners til Bloomberg.

Det er imidlertid en fare for at veksten ikke når like store høyder som Rystad forventer, dersom oljeprisene faller under 50 dollar fatet.

– Men så lenge de holder seg over det vil de positive tendensene i produksjonen fortsette, skriver Abramov, og påpeker at Rystad anslår en gjennomsnittspris på 58 dollar fatet for amerikansk lettolje (WTI) i perioden 2019 til 2025.

Trenger økte investeringer

Abramov peker i rapporten på at investeringskostnadene, såkalt capex, må holde seg sterke over lengre periode for at Rystad skal treffe med sitt estimat for amerikansk produksjon.

– Det tilsvarer så mye som 20 prosent vekst sammenlignet med investeringsnivået vi så i amerikansk petroleumsindustri i 2018, skriver han.

Han legger til at noen markedsaktører har uttrykt bekymring for en potensiell tømming av ressurser fra sentrale områder av de gigantiske bassengene i USA.

– Men det er ingen indikasjoner på at en slik utvikling vil finne sted i nærmeste fremtid, skriver Abramov.

Les også:


Mener Solstad Offshores flåte er overvurdert
Bonheur vil ikke bidra med mer penger i Dolphin Drilling
Kvartalsresultatene: – Dramatisk nedjustering av forventninger

Les også

Oljeprisen: Derfor gir Venezuela-uroen små utslag

Les også

DNB Markets kutter i oljeprisforventningene

Les også

Optimisme i oljeindustrien – tror på vekst i år

Her kan du lese mer om