Det omstridte vindprosjektet på Frøya: Trønderenergi klager på kommunens vedtak om stans

Frøya kommune vedtok mandag å stanse utbyggingen av 14 vindturbiner. Trønderenergi tar nå saken til Fylkesmannen.

Illustrasjonsfoto

Foto: Trønderenergi
Publisert:

«Frøya kommune gir Trønderenergi Vind AS pålegg om øyeblikkelig stans av arbeid i tilknytning til Frøya vindkraftverk». Denne meldingen gikk ut mandag ettermiddag.

Trønderenergi har allerede tirsdag besluttet å klage saken inn til Fylkesmannen.

– Det er viktig for alle parter å få avklart dette raskt. Det påløper kostnader på opp mot en halv million per dag og siden både vi og Frøya kommune nå løper risiko for å ta hele eller deler av regningen, er det en fordel at den blir minst mulig, sier kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Trønderenergi til E24.

Seksjonsleder Kjetil Ollestad ved bygg og justisavdelingen hos Fylkesmannen i Trøndelag sier til Adressa at de vil prioritere saken, siden den handler om store verdier, og at en klage vil bli behandlet så raskt som mulig.

Han beregner behandlingstiden til rundt en uke.

Les også

Energiministeren: Vil ikke stanse omstridt vindpark

– Kan ikke ta hensyn til protestene

Klagen som nå sendes inn bygger på tre punkter, forteller Eidem.

– Det første er at et stort politisk flertall på Frøya gjennom 17 år aktivt har medvirket til å realisere vindkraft i kommunen. Gjennom en slik medvirkning, og at konsesjon er gitt, forplikter det også kommunen juridisk.

– Det andre er å vise til at det er vektlagt utenforliggende hensyn i saksbehandlingen da dispensasjonen ble trukket forrige uke. Politikerne valgte å overprøve innstillingen fra egen advokat og administrasjon og i stedet vektlegge motstanden mot prosjektet som sådan. Synspunktet om at man egentlig ikke lenger ønsker vindkraft representerer rettslig sett utenforliggende hensyn, det er ikke juridisk rom for å ta hensyn til at opinionen har snudd.

– Det tredje punktet går på at vi er blitt utsatt for ulovlige aksjonsformer som ikke skal kunne føre til tap av rettigheter. Vedtaket bygget på at vi ikke har hatt tilstrekkelig fremdrift, men vi har startet innen rett tid og forpliktet oss til det som er planlagt. Årsaken bak den manglende fremdriften er de ulovlige aksjonene som er blitt satt inn. Det er rettsstridig å bruke dette som argument for å frata en næringsaktør en rettighet, sier Eidem.

Uønskede vindturbiner

Mandagens pålegg ble begrunnes med at vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er bortfalt.

Bakgrunnen er det ekstraordinære kommunestyremøtet på Frøya sist torsdag, der 20 av 22 politikere stemte for å stanse Trønderenergis utbygging.

Her ble det vurdert om utbyggingsselskapet Trønderenergi Vind faktisk hadde startet utbyggingen av vindkraftanlegget på Frøya.

Selskapet hadde fått en treårig dispensasjon slik at vindkraftverket kunne bygges i det som opprinnelig er et landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), noe som krevde oppstart av arbeidene innen søndag 7. april. Dersom oppstart ikke hadde skjedd innen den fristen, ville dispensasjonen ikke lenger være gyldig, skriver Adressa.

Rådmannen hadde imidlertid innstilt på at dispensasjonen fortsatt var gyldig fordi oppstart hadde skjedd innen fristen om det ikke var for demonstrasjonene på stedet.

Misnøyen har nemlig vært svært synlig i øykommunen i Trøndelag.

Les også

Aksjonister stopper vindmøllearbeid i Trøndelag

En folkeavstemning hvor 74 prosent av de stemmeberettigede deltok sa i 2005 ja til vindprosjektet. Under halvparten av de stemmeberettigede i kommunen deltok derimot i en ny avstemning i år, og 78,7 prosent av disse stemte nei, ifølge Adressa.

Vindprosjektet eies 30 prosent av Trønderenergi og 70 prosent av tyske Stadtwerke München, og har fått konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

Her kan du lese mer om