Økt produksjon for fjerde år på rad: Norsk sokkel gir gass igjen

Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel var på 4,07 millioner fat per dag i 2017, det fjerde året på rad med vekst, viser ferske tall fra Oljedirektoratet.

FERSKE TALL: Torsdag legger Oljedirektoratet frem ferske tall for olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel i 2017. Dette er Gina Krog-plattformen i Nordsjøen, som drives av Statoil.

Foto: Øyvind Torjusen Statoil
Publisert:,

Norsk olje- og gassproduksjon stiger moderat for fjerde år på rad.

Det viser rapporten «Sokkelåret 2017», som Oljedirektoratet legger frem torsdag.

Den samlede petroleumsproduksjonen var på 4,07 millioner fat per dag i 2017, ifølge direktoratet.

Produksjonen i 2016 var ifølge direktoratets nettsider på 4,0 millioner fat per dag.

Det var gassen som bidro til å løfte den samlede produksjonen.

Isolert sett falt Norges produksjon av råolje til 1,59 millioner fat per dag i 2017, fra 1,61 millioner fat per dag i 2016. Oljedirektoratet venter at oljeproduksjonen vil falle med nye to prosent i 2018.

Gassproduksjonen økte derimot betydelig til 124,2 milliarder kubikkmeter i 2017, og ventes å øke litt de neste årene.

– Vi har en ny norsk rekord å melde. Aldri har nivået på gassproduksjonen vært så høyt, sier oljedirektør Bente Nyland.

Den samlede produksjonen ligger likevel betydelig under rekordårene etter tusenårsskiftet.

Norges beste produksjonsår så langt kom i 2004, da det ble produsert 4,56 millioner fat per dag.

Venter produksjon nær rekorden

Direktoratet har svært optimistiske anslag på produksjonen de neste årene, og sier at den samlede produksjonen kan komme opp mot rekordåret 2004 mot slutten av perioden.

– Oljedirektoratets prognoser viser at produksjonsøkningen vil fortsette fram mot 2023, kanskje helt opp mot nivået i rekordåret 2004, skriver direktoratet.

– Den gangen produserte vi mest olje. I 2023 vil gass utgjøre om lag halvparten av produksjonen, legger direktoratet til.

Det er 85 felt i produksjon på norsk sokkel, 66 av dem i Nordsjøen. Det ligger 17 felt i Norskehavet og to i Barentshavet. Fem nye felt kom i produksjon i fjor, nemlig Gina Krog, Flyndre, Sindre, Byrding og Maria.

– Økt produksjon betyr selvfølgelig mye for verdiskapingen fra sektoren. Mange har de siste årene spådd næringen nord og ned, men faktaene viser at det vil være lønnsom petroleumsproduksjon i Norge i mange år fremover, sier Nyland.

NYE HØYDER: Oljedirektoratet tror produksjonen de neste årene kan øke til opp mot nivåene i rekordåret 2004, blant annet på grunn av bidraget fra gigantfeltet Johan Sverdrup.

Foto: Oljedirektoratet

Ny rekord i gasseksporten

Operatøren av det norske gassfraktsystemet, Gassco, meldte torsdag at eksporten av gass gjennom rør til Europa satte nok en rekord i 2017, etter at den også satte rekord året før.

Norske olje- og gasselskaper eksporterte hele 117,4 milliarder kubikkmeter gass til Europa i fjor, som er en oppgang på hele åtte prosent fra 2016, ifølge Gassco.

Norge feiret i fjor sitt førtiende år med gasseksport til Europa.

Les mer: Norsk gasseksport feirer 40: Må takle økt konkurranse

FLATER UT: De siste årene har fallet i norsk olje- og gassproduksjon stanset, og de siste årene har produksjonen steget moderat. Figuren viser en tidligere oversikt fra norskpetroleum.no, med anslag frem til 2030.

Foto: norskpetroleum.no