Fersk IEA-rapport spår ny boom i USA: Venter overflod av gass

En ny USA-boom kan gi overflod av flytende naturgass (LNG) på markedet globalt i noen år, tror IEA. Det kan sette gassprisene under press.

MER GASS: Både produksjon og etterspørsel av gass har økt kraftig de siste tiårene, og IEA anslår i en fersk rapport at dette bare vil fortsette. En ny boom i USA og økt tilbud fra Australia og Russland vil øke tilgangen på flytende gass (LNG) på verdensmarkedet betydelig, noe som kan legge press på prisene. Dette er LNG-tankeren Arctic Voyager.

Foto: Lex Van Lieshout AFP
Publisert:,

Etterspørselen i det globale gassmarkedet steg i fjor med hele tre prosent, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

Det er den høyeste veksten siden 2010, etter at veksten de siste årene har ligget på rundt 1,5 prosent.

Frem til 2023 tror IEA at den globale gassetterspørselen vil stige fra 3.740 milliarder kubikkmeter til 4.116 milliarder kubikkmeter, en årlig vekst på 1,6 prosent.

Det kommer frem i en fersk rapport fra det Paris-baserte byrået, som jobber med å informere og gi råd til OECD-landene om energi og klima.

– Selv om gass har en lys fremtid, står bransjen overfor tøffe utfordringer, sier IEA-sjef Fatih Birol.

– Dette inkluderer at gassprisene må være konkurransedyktige mot andre energiformer i fremvoksende økonomier, og at bransjen må kutte metanutslipp i verdikjeden, sier han.

Tre store endringer

Det er særlig tre store endringer som vil påvirke verdens gassmarkeder de neste fem årene, ifølge IEA-rapporten «Gas 2018», som legges frem tirsdag:

  • Kina vil innta rollen som verdens ledende importør av naturgass, og blir verdens fjerde største enkeltprodusent av gass (etter USA, Russland og Iran)
  • Industri tar over for gasskraftverk som den største driveren av veksten i gassetterspørsel
  • USA blir kilde til det meste av veksten i gassproduksjon og eksporten av flytende naturgass (liquefied natural gas, eller LNG). Landet passerer Australia som verdens nest største LNG-eksportør og kan true Qatars førsteplass

Les mer: Denne prisen er like viktig for Norge som oljeprisen, men nesten ingen vet hva den er

Les også

Norsk gasseksport feirer 40: Må takle økt konkurranse

Mye LNG på markedet

Det globale gassmarkedet har utviklet seg mye siden årtusenskiftet. Både produksjon og etterspørsel har ifølge IEA steget med nær 50 prosent, fra 2.505 milliarder til 3.740 milliarder kubikkmeter.

Nå vil en ny bølge av LNG-prosjekter tilføre 140 milliarder kubikkmeter ekstra gass på verdensmarkedet fra 2018 til 2023, sier IEA.

Av dette kommer rundt 80 milliarder kubikkmeter fra USA, 30 milliarder kubikkmeter fra Australia og 15 milliarder kubikkmeter fra Russland.

Global handel med LNG overstiger trolig 500 milliarder kubikkmeter i 2023, drevet av sterk importvekst i Asia, anslår IEA.

De siste 15 årene har LNG steget fra 22 prosent til 34 prosent av verdenshandelen med gass, og dette skal øke til 40 prosent i 2023, tror IEA.

Europa bruker mindre gass

Det er usikkert hvordan denne LNG-veksten vil påvirke europeiske gasspriser, men de store skiftene i markedet vil kunne påvirke Norge og Equinor, som selger enorme mengder gass til Europa.

IEA venter at produksjonen og forbruket av gass skal kraftig opp i alle regioner av verden, bortsett fra i Europa (se faktaboks).

Trolig vil det uansett være betydelig behov for norsk gass i EU-landene. Behovet for gassimport øker nemlig, fordi gassproduksjonen i land som Storbritannia og Nederland synker. Spørsmålet er hvilken pris produsentene vil få for gassen sin.

Norges totale gasseksport til Europa var i fjor på 117,4 milliarder kubikkmeter.

Les mer: IEA vil ha mer norsk gass tross lave priser: – Ingen dårlig deal

Store endringer i markedet

E24 har tidligere omtalt endringene i det globale gassmarkedet, som tidligere baserte seg mest på langsiktige kontrakter hvor prisene var knyttet til oljeprisen, med store regionale prisforskjeller. Nå er markedet blitt mer fleksibelt, og prisforskjellene er blitt mindre.

Kort sagt er handelen i gassmarkedet blitt mer lik handelen med råolje.

Selv om det nå kommer noen år med overskudd av gass, vil markedet etter hvert kunne strammes til, tror IEA. Antallet LNG-importører har økt fra 15 i 2005 til 39 land i fjor, veksten i Asias etterspørsel ser ut til å fortsette, og etter hvert vil det komme færre nye LNG-eksportprosjekter.

– Mangel på prosjekter etter 2020 kan lede til et strammere marked, skriver IEA.

Les også

Første gang på 60 år: Nå er USA netto gasseksportør

Kina gasser på

Den kinesiske etterspørselen steg i fjor med hele 15 prosent, og landet stod dermed for nesten en tredjedel av den globale veksten. Årsaken er særlig at landets regjering jobber hardt for å forbedre luftkvaliteten ved å gå over fra kull til gass i husholdninger og industri.

Kina er nå den nest største importøren av flytende naturgass (LNG) i verden etter Japan, men ventes ifølge IEA å bli den største importøren i løpet av den kommende femårsperioden.

Kinas gassimport er anslått å stige til 171 milliarder kubikkmeter i 2023, det meste i flytende form (LNG). Dette tilsvarer ifølge IEA en vekst på åtte prosent årlig. 45 prosent av forbruket vil være importert i 2022, mot 39 prosent i dag, tror byrået.

Også Midtøsten og Nord-Amerika kommer til å øke sitt gassforbruk, det samme vil India, ifølge IEA.

Industrien overtar

Industri vil trolig stå for 40 prosent av veksten naturgassforbruket de neste fem årene, ifølge byrået.

– Økt industriell bruk dekker både energi til prosesser og bruk av gass som råvare til kjemikalier som gjødsel i fremvoksende økonomier og til petrokjemi til eksport i regioner med overskudd av gass, skriver IEA.

Det siste tiåret har gasskraftverk stått for halve veksten i gassetterspørselen, men IEA tror andelen blir lavere. Antallet investeringsbeslutninger for nye kombinerte gasskraftverk (CCGT) har ligget stabilt på rundt 50-60 i året de siste årene, men falt til rundt 40 i fjor.

– Lavere vekst i global strømetterspørsel, den raske veksten innen fornybar energiproduksjon og tøff konkurranse fra kull, spesielt i Asia, begrenser vekstutsiktene, skriver IEA i rapporten.

Flere produsenter øker

USA vil øke sin produksjon betydelig, og vil trolig stå for hele 45 prosent av veksten i global gassproduksjon de neste fem årene, tror IEA. Størsteparten av økningen vil gå til eksport i rør til Mexico eller som LNG til verdensmarkedet.

Også Australia og Russland ventes å øke sin gassproduksjon de neste fem årene, begge med rundt 40 milliarder kubikkmeter årlig, mens produksjonen i Europa faller med rundt 40 milliarder kubikkmeter.

Les mer: Høyere gasspriser rammer Yara: – Har vært en belastning