Nøkkelindustrien løper ifra elbil-boomen

Elbil-revolusjonen har fått gruveselskaper til å spurte i kampen om å være først og størst på litiumutvinning. Men tregere vekst i elbilmarkedet får selskapene til å svette. – Spørsmålet er hvem som overlever, sier analytiker.

Litium

Foto: Bloomberg

Gruveselskaper som utvinner litium, bygger opp lagrene sine med sikte på en fremtidig høykonjunktur når elbiler blir normalen. Det er imidlertid fartsdumper i veien.