Ferske anslag på oljeinvesteringene: Fortsatt håp om 2018-løft

Oljeselskapene tror de vil vil investere 141,7 milliarder neste år. Anslaget er lavere enn i mai, men det ventes nye planer som kan løfte oljeinvesteringene.

NYE TALL: Torsdag kommer det nye anslag på oljeinvesteringene i år og neste år, som Statistisk Sentralbyrå samler inn fra oljeselskapene hvert kvartal. Bildet er fra Oseberg-feltet.

Foto: Harald Pettersen, Statoil
Publisert:,

Oljeselskapene venter å investere 141,7 milliarder kroner neste år.

Det er lavere enn forventet, og lavere enn et tilsvarende anslag i mai, som antydet 144 milliarder kroner i oljeinvesteringer neste år.

Årsaken til nedjusteringen er ifølge Statistisk Sentralbyrå at lavere tall for letevirksomheten mer enn veier opp for noe økte anslag innen feltutbygging og felt i drift.

Statistisk Sentralbyrå samler inn anslag fra selskapene hvert kvartal.

DNB Markets hadde ventet et anslag på 152 milliarder kroner for oljeinvesteringene i 2018.

I en morgenrapport før tallene kom sa banken at markedet trolig ville se positivt på et tall på over 160 milliarder, mens et tall under 145 milliarder ville bli sett på som negativt.

Slår oljeselskapenes anslag til, vil oljeinvesteringene dermed kunne falle med nær 14 milliarder neste år, fra de 155,6 milliardene som selskapene tror de vil bruke i år, ifølge SSBs ferske tall.

Oljeselskapenes anslag for investeringene i inneværende år er høyere enn det som var ventet i forrige undersøkelse.

– Den forsiktige oppjusteringen for 2017 og det SSB presenterer i disse tallene gir grunnlag for forsiktig optimisme, sier direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i bransjeorganisasjonen Norsk Olje og gass til E24.

– Det understøttes ytterligere av at SSB er tydelig på at i slutten av 2017 og begynnelsen av 2018 vil det komme en rekke prosjekter som vil øke investeringene, sier han.

Venter på nye planer

En rekke nye prosjekter er under planlegging, og disse vil kunne løfte tallene for 2018 betydelig.

Anslaget for 2018 er nemlig gjort uten å telle med prosjekter som trolig vil bli vedtatt i år, som Johan Castberg, utvidelsen av Snorre-feltet, Pil & Bue og Snadd.

Hvis flere prosjekter blir lagt frem i høst, vil anslaget på oljeinvesteringene neste år kunne øke kraftig.

– Opprettholdes tidsplanene på disse prosjektene, ligger det, isolert sett, an til vesentlig høyere investeringer innen feltutbygging i 2018 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå, skriver SSB.

I tillegg betyr kostnadskuttene i bransjen at den reelle veksten ikke er så negativ som tallene har antydet frem til nå, påpekte Marius Gonsholt Hov fra Handelsbanken i en morgenrapport før tallene ble lagt frem.

I mai var anslaget for investeringene i inneværende år på 154,9 milliarder kroner, og i februar var det på 149,4 milliarder kroner, ifølge SSB.

Får mer for pengene

Schjøtt-Pedersen mener at lavere investeringstall er noe misvisende som et mål på aktiviteten i næringen, fordi kostnadskuttene gjør hvert enkelt prosjekt mye billigere.

– En flat kurve er positiv, svært positiv, sier han.

Som eksempel bruker han Johan Castberg-prosjektet i Barentshavet, hvor investeringene er redusert fra 100 milliarder til rundt 50 milliarder kroner etter kraftige kostnadskutt.

Prosjektet er riktignok blitt mindre enn opprinnelig planlagt, men vil fortsatt generere mye aktivitet, mener han. Dette gjelder flere prosjekter som er satt i gang i det siste.

– Det gjelder nok allerede fra 2016 til 2017. Det at kostnadene er redusert, gjør at du kan gjøre akkurat det samme med lavere investering. Det vil gjøre at man ikke bare kan se på investeringstallene for å vurdere aktiviteten i næringen, sier Schjøtt-Pedersen.

Bekymret for presentasjonen

Norsk Industri har tidligere sagt at Statistisk Sentralbyrås måte å presentere tallene på er misvisende og kan bidra til unødvendig pessimisme i industrien.

– Jeg mener SSB driver med desinformasjon, sa direktør Knut Sundei Norsk Industri til E24 i mai.

– Det er ikke uinteressant om dette går opp eller ned. Det påvirker troen på fremtiden mellom våre medlemmer, sa han.

Men Statistisk Sentralbyrå kan ikke vite om de prosjektene som planlegges, faktisk blir vedtatt i løpet av året. Prosjekter telles derfor ikke med av SSB før planen for utbygging er levert til staten

– Vi har sett før at disse planene kan skyves på, sa Ståle Mæland i SSB til E24 i mai.

Sentralbanken spår vekst

Norges Bank anslo i juni at oljebransjen kan gjøre et comeback neste år, men bare så vidt.

I årets andre utgave av «Pengepolitisk rapport» sa sentralbanken at oljebransjen neste år trolig vil øke sine investeringer for første gang på tre år, og at årsveksten vil ta seg ytterligere opp i 2019 og 2020.

Utflatingen i 2018 skal blant annet skyldes fase 1 og 2 av giganten Johan Sverdrup i Nordsjøen, Johan Castberg-feltet i Barentshavet og en utvidelse det 25 år gamle Snorre-feltet i Nordsjøen, ifølge Norges Bank.

Venter comeback

Norges Banks anslag lover godt for en næring som har slitt med fallende investeringer, sa Knut Sunde i Norsk Industri da han hadde sett på sentralbankens anslag i juni.

– Vi ser at oljeinvesteringene er litt opp i 2018, og mer opp i 2019 og 2020, sa Sunde.

– Vi får nok litt comeback for oljeindustrien nå i årene fremover, sa han.