Norske vindkraftkommuner kritisk til kraftutvalgets forslag

Kraftutvalget anbefalte å vurdere om vindkraft bør skattes ytterligere. «Det blir ikke mer umusikalsk enn dette», sier vindkraftkommunene.

Terje Pedersen / NTB scanpix
Publisert:,

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner (LNVK) går tirsdag til angrep på kraftutvalget som mandag kom med sine forslag rundt å endre beskatningen på vind- og vannkraft.

Utvalget anbefalte mandag at det gjøres en vurdering av om det bør innføres grunnrenteskatt og naturressursskatt for vindkraft.

– Ingen kommuner vil stille seg positiv til vindkraftutbygging etter dette, sier Wenche Tislevoll, styreleder i LNVK i en pressemelding.

LNKV mener kraftskatteutvalget foreslår å vri inntektene fra kommune til stat, og med det ta bort den eneste kompensasjonen en vindkraftkommune har.

«Det kan ikke bli mer umusikalsk enn dette», heter det i uttalelsen.

Les også

Les også: Utvalg foreslår endringer i skatteregimet for vannkraft

– Katastrofalt

Videre mener LNKV at utvalget hadde muligheten til å rydde opp i det de mener er skjevheter mellom skatt på vind og vann, noe som kunne gitt mer forutsigbare rammer for lokalsamfunn og næringsliv.

«I stedet legges frem et forslag som vil sette en effektiv stopper for lokal aksept for kraftutbygging», skriver Landssammenslutningen.

– Det som har kommet fra utvalget er utrolig skuffende. Jeg hadde tro på at det skulle komme noe bedre. Vindkraft er nesten helt fraværende i rapporten, sier Geir Knutsen, ordfører i Båtsfjord.

– Det er katastrofalt om inntektene blir dreid fra kommune til stat. Det må ikke skje, sier Knutsen.

– Får ikke med folket

Thomas Bjørdal, som er daglig leder i LNVK, sier også at han forventet tydeligere føringer for skattleggingen av vindkraft.

– De anbefaler at det gjøres en vurdering av om det bør innføres grunnrenteskatt og naturressursskatt for vindkraft. Det betyr egentlig ikke noe som helst. I grunnrenteskatten skal alt gå via departementet, og naturressursskatten fungerer dårlig i dag, sier Bjørdal til E24.

– Alle som har jobbet med lokal eller regional politikk vet at overføringer via departementet er veldig usikre, legger han til.

I tillegg viser han til kampen om eiendomsskatten, en skatt som gir kommunene noe inntekter fra vindkraftverkene.

– Vi vet hvor tynn tråden den henger i også er. Vi har kjempet hardt for å beholde den, og nå ønsker de å ta den vekk. Rent teknisk er sikkert både rapporten og den nasjonale rammen for vindkraft god, men det er ikke slik du får med deg folket. De føler de ikke blir tatt på alvor, eller tatt med i vurderingen,

Frykter tilspissing

Han hadde håpet at debatten om vindkraftutbyggingen skulle kunne roe seg ned med rapporten, og heller bli konsentrert rundt enkeltutbygginger og gode prosesser.

– Med denne innstillingen frykter jeg at det blir vanskelig å i det hele tatt vurdere å være med på en utbygging for kommunene, sier Bjørdal.

Bjørdal sier at forslaget er et tydelig signal fra sentralt hold om at de ikke forstår hva det vil si å være et lokalsamfunn.

– De som har godtatt utbygging allerede, tok en stor risiko knyttet til usikkerheten om skattlegging og støtteordninger. For å kunne ha en god prosess rundt vindkraftutbygging må kommunene vite hva som er den positive siden av det for dem, sier Bjørdal.

Vannkraft-forslag fikk ordførere til å rase

Forslaget fra ekspertutvalget handlet i all hovedsak om vannkraft.

Ekspertutvalget anbefaler å avvikle ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift. I tillegg mener utvalget at eiendomsskatten for vannkraftverk bør normaliseres. Inntektene fra disse ordningene går i dag direkte til kommunene.

Utvalget begrunnet forslaget med at konsesjonskraft, konsesjonsavgift og eiendomsskatt har uheldige virkninger siden de ikke er basert på lønnsomhet i vannkraftverkene. Det svekker selskapenes incentiv til å investere.

– Det er utrolig historieløst. De viser så lite respekt for samfunnskontrakten vi hadde. Vi har ofret vår natur mot denne kontrakten, som de nå foreslår å bryte. Ut fra det jeg ser, rører de ikke noe som er i negativ retning for statens inntekter, de tar bare fra distriktskommunene, sa ordfører Stian Brekkvassmo (Ap) i Namsskogan til E24 mandag.

Bakgrunn:

Les også

Tror ikke forslag om endret vannkraft-skatt vil bli gjennomført

Les også

Utvalg foreslår endringer i skatteregimet for vannkraft