Statoil vil bygge CO2-fangstanlegg på Kollsnes i Hordaland

Statoil har fått oppdraget med å undersøke hvor man kan etablere mottaksanlegg for CO2 i Norge. Torsdag ble det klart at valget falt på CCB på Kollsnes.

ØNSKER CO2-FANGST: Her ved forbrenningsanlegget på Klemetsrud vurderer staten fangst av CO2. Nå har det blitt klart at på Vestlandet vil anlegget på Kollsnes i Hordaland bli det foretrukne stedet for Statoil å lagre CO2.

Foto: Morten Brakestad
Publisert:,

– Valget av CCB Kollsnes er basert på en helhetsvurdering av blant annet sikkerhet, tekniske og kommersielle forhold, kostnader samt muligheten for utvidelser, sier prosjektdirektør Sverre Overå i Statoil.

CCB Kollsnes er et prosessanlegg for gass som ligger på den sørlige delen av øya Ona i Øygarden kommune i Hordaland.

På sikt vil norske myndigheter fange CO2 fra industrianlegg på Østlandet og transportere det med skip til et mottaksanlegg. Derfra skal gassen sendes i rør ut på havet og injiseres 1.000-2.000 meter under havbunnen.

Fra Kollsnes er det ment at røret vil gå til Smeaheia, øst for Troll-feltet.

Statoil ble i juni 2017 tildelt oppdraget med å gjennomføre konsept- og forprosjektstudier. En eventuell bygging av landanlegget og øvrige deler av fullskalaprosjektet, forutsetter at Stortinget fatter en positiv investeringsbeslutning, planlagt i 2019.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) gratulerer Kollsnes og Øygarden kommune, og sier det potensielt er snakk om store investeringer og mange arbeidsplasser.

– Mulighetsstudien viser at vi snakker om investeringer i størrelsesorden 8–12 milliarder kroner, sier han til Bergens Tidende.