Bloomberg-kommentar: Derfor tror Vladimir Putin plutselig på global oppvarming

Russland var fornøyd med at den globale oppvarmingen ga lettere tilgang til olje i Arktis, men smeltende permafrost utgjør en stor trussel mot landets viktigste olje- og gassområder i nord.

Om forfatteren: Julian Lee er oljestrateg for Bloomberg First Word. Tidligere jobbet han som senioranalytiker ved Center for Global Energy Studies