Svovelkrav i shipping skremmer global transportnæring: – En storm som kommer

Strengere svovelkrav for verdens skipsflåte gir ringvirkninger i global transportindustri. Amerikanske lastebileierforbund frykter høyere dieselpriser, men Norges Lastebileierforbund er ikke bekymret helt enda. 

FØLGER SITUASJONEN TETT: Geir Mo er direktør i Norges Lastebileierforbund og tidligere Frp-topp, men venter og ser på hvordan IMO 2020 vil påvirke dieselprisene, før han vil trekke noen konklusjoner. I USA er de noe mer bekymret.

Foto: NLF
Publisert:

Den internasjonale skipfartorganisasjonen (IMO), der de fleste FN-land er medlemmer, vedtok i 2016 at drivstoffet transportskip bruker skal inneholde maks 0,5 prosent svovel, ned fra dagens grense på 3,5 prosent.

De nye reglene trer i kraft den 1. januar 2020, og skipsfarten stålsetter seg – industrien er i dag preget av stor usikkerhet rundt året som kommer.

Men det kan også få store konsekvenser i energimarkedet, siden transportskipene vil bli nødt til å slutte å bruke bunkersolje som inneholder mye svovel, til fordel for noe annet mer miljøvennlig.

Det internasjonale energibyrået venter økt etterspørsel etter marin gassolje, et diesellignende brennstoff med lavere svovelinnhold, som kan igjen føre til et prishopp på diesel, skrev byrået i sin rapport om energimarkedene fra fjoråret.

Det kan igjen påvirke det globale transportmarkedet på land, spesielt mindre lastebilsjåfører, som kan se en markant kostnadsøkning med de nye reglene fra IMO.

Les også: (+) En bølge av nye miljøvernlover skremmer skipsredere

– Følger utviklingen tett

Høyere dieselpriser vil spise inn på marginer i en industri som allerede sliter med å tjene penger. Drivstoffkostnader står for 40 prosent av kostnadene til et enkeltpersonforetak som driver med lastebiltransport, ifølge en industrianalyse utført av Apex Capital.

Geir Mo: Direktør i Norges Lastebileierforbund

Foto: NLF

Reuters melder at de nye IMO-reglene kan sende dieselprisene opp mot 100 prosent høyere, mens Det internasjonale energibyrået venter en økning på mellom 20 og 30 prosent.

Det kan påvirke norske selskaper, men Geir Mo, direktør i Norges Lastebileierforbund, er ikke bekymret helt enda. Han peker på at det er en komplisert situasjon med en rekke avgjørende faktorer involvert.

– Det er ingen lett situasjon, og vi har gravd dypt og grundig. Dette er komplisert – de nye reglene kommer, men vi er usikre på konsekvensene, sier Geir Mo til E24.

Han regner med at en eventuell prisøkning på diesel vil føre til at norske myndigheter senker drivstoffavgiftene for å bevare dagens konkurranseevne.

– Men vi er bekymret for alt som kan være med på å påvirke kostnadsnivåene, både våre og kundenes.

– Vi følger utviklingen tett og kommer til å ha god dialog med våre samarbeidspartnere, avslutter Mo.

Flere bedrifter som driver med lastebilfrakt håper at kundene vil ta støyten fra de økte kostnadene med høyere leveransepriser.

Men mindre selskaper kan ha for lite fleksibilitet til å øke prisene, eller ha større problemer med å tåle høyere kostnader, iallfall i USA, skriver Bloomberg.

Les også: Skipsfarten stålsetter seg over svovelkrav: – En enorm endring

USA overså faren: – En storm

Lastebilforbundet i USA ble tatt på sengen av de kommende svovelkravene.

Selv om innskjerpingene har vært kjent siden 2016, tok ikke amerikanske lastebileiere situasjonen for alvor før i slutten av 2018.

– Alle overså dette i vår industri, sa visepresidenten i USAs lastebileierforbund til Bloomberg i fjor høst.

De erfarte at de aller færreste i organisasjonen hadde hørt om IMO eller visste om risikoen de stilte for drivstoffmarkedene.

Nå tas situasjonen for alvor, og forbundet har sendt et felles brev til USAs sikkerhetsrådgiver John Bolton, hvor de skriver at amerikansk transportindustri vil bli «negativt påvirket av prispress fra IMO 2020».

– Det er en storm som kommer. Men vi vet ikke hvor alvorlig stormen blir enda, sier visepresident Glen Kedzie i lastebileierforbundet.

Flyselskaper vil også merke en økning i drivstoffprisene, men her ventes det at kundene tar all støyten i form av økte billettpriser.