IEA om oljemarkedet: Nok tilbud til å gjøre opp for etterspørselsveksten

USA vil stå for tilbudsveksten, men også Norge vil bidra

Foto: Nick Oxford Reuters
Publisert:

IEA venter at global etterspørselsvekst vil hente seg inn til 1,4 millioner fat per dag i 2020 fra 1,2 millioner fat per dag i 2019, men å møte den forventede etterspørselsveksten vil ikke være noe problem.

Det fremgår av IEAs seneste månedsrapport, offentliggjort fredag.

IEA viser til at det er mye med tilgjengelig tilbudsvekst fra ikke-Opec-landene til å møte ethvert sannsynlig etterspørselsnivå, dersom man ikke antar store geopolitiske sjokk. Videre sitter Opec-landene på 3,2 millioner fat per dag i tilgjengelig kapasitet, ifølge IEA.

«Dette er gode nyheter for konsumentene samt den bredere sunnheten i den nåværende sårbare økonomien, ettersom det vil begrense oppadgående prispress i oljeprisen», skriver IEA.

Kutter i etterspørselsprognoser

IEA mener at imidlertid må ses opp mot produsentens behov, særlig med hensyn til investering i ny kapasitet som er nødvendig på mellomlang sikt.

Les på E24+ (for abonnenter)

Derfor kan Frontline-angrepet være gull verdt for norsk shipping

Energibyrået estimerer at verdens oljeetterspørsel vil være på 101,74 millioner fat per dag i 2020. Anslaget for 2019 er nå på 100,34 millioner fat per dag, fra tidligere estimat på 100,44 millioner fat per dag.

Anslaget for verdens oljeetterspørsel i første kvartal 2020 er på 99,78 millioner fat per dag, mens det for andre, tredje og fjerde kvartal er på henholdsvis 101,56, 102,91 og 102,68 millioner fat per dag.

Mener lagrene steg mer enn tidligere

Energibyrået estimerer at USA vil bidra med 90 prosent av inneværende års tilbudsvekst på 1,9 millioner fat og i 2020 vil veksten fra ikke-Opec-landene være betydelig høyere på 2,3 millioner fat per dag, der økningene fra USA vil støttes av viktige bidrag fra Brasil, Canada og Norge.

Foreløpige tall for oljelagrene i mai er blandet, med lagerbygging i USA og Japan, samtidig som lagrene i Europa er ned.

Les på E24+ (for abonnenter)

Tror USAs oljeboom løfter tankmarkedet: – Den store driveren er eksporten fra USA

Oppbygging i amerikanske lagre på 51,1 millioner fat er knyttet til høyere oljeimport og høyere enn normal lagerbygging i oljeprodukter, drevet av høyere raffinerikjøring på månedsbasis.

Foreløpige tall for Japan viser en total lagerbygging på 8,8 millioner fat i mai.

Videre falt Europa-lagrene med 1,5 millioner fat, der en nedgang i produktlagrene på grunn av lavere raffinerikjøring motvirker lagerbyggingen.

IEA har gjort revideringer fra forrige rapport, og det ventes nå at de globale oljelagrene steg med 30,4 millioner fat i første kvartal 2019, noe som er 14,6 millioner fat høyere enn det tidligere estimatet.

OECD-lagrene var i april på 2.883 millioner fat, fra 2.867 millioner måneden før.

Jekker opp USA-estimat

Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at oljeproduksjonen i land utenfor Opec vil bli på 66,83 millioner fat per dag i 2019. Anslaget for 2019 er nå på 64,57 millioner fat per dag, fra tidligere anslag på 64,58 millioner.

Tallene inkluderer råolje, kondensater og NGL, samt olje fra ikke-konvensjonelle kilder.

USAs produksjon estimeres til 18,48 millioner fat per dag i 2020. Anslaget for 2019 er nå på 17,22 millioner fat per dag, fra tidligere estimat på 17,17 millioner.

I mai estimeres det at produksjonen i USA var 17,04 millioner fat per dag, fra 16,89 millioner fat per dag måneden før.

I mai er samlet produksjon fra land utenfor Opec anslått til 63,97 millioner fat per dag, sammenlignet med 63,84 millioner fat per dag måneden før.

IEA estimerer at den globale produksjonen i mai var på 99,50 millioner fat per dag, fra 99,60 millioner fat per dag måneden før.

Her kan du lese mer om